Новини с таг наредба

Вносител на предложение е кметът Георг Спартански

Нов текст на Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните...

Животът | 27-07-2019, 07:28 | plevenutre.bg

Предложението бе прието единодушно с 36 гласа „за“

Решение за отмяна на действащата общинска Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бю...

Мисия | 25-07-2019, 10:37 | plevenutre.bg

Въвеждат се дефиниции за „ново психоактивно вещество“ и „препарат“ в съответствие с понятията в Директива (ЕС) 2017/2103

Министерският съвет прие промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като...

Животът | 16-05-2019, 06:44 | plevenutre.bg

Toва информираха от пресцентъра на МС

Правителството прие Постановление, с което одобри изменения и допълнения в три нормативни акта. В Наре...

Животът | 30-03-2019, 06:35 | plevenutre.bg

Предложението бе първа точка в дневния ред на днешното заседание на местния парламент

Промени в Наредба №9 за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост, и предоставянето им...

Мисия | 28-03-2019, 11:12 | plevenutre.bg

Наредбата влиза в сила от 1 май 2019 година

С 31 гласа „за“, 5 “против“ и 3 “въздържал се“ Общинският съвет на...

Мисия | 28-03-2019, 11:07 | plevenutre.bg

Въвежда се нов ред за кандидатстване

Правителството прие изменения в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на...

Животът | 05-03-2019, 06:49 | plevenutre.bg

Поредица от срещи започват експертите на НАП с браншови, работодателски и професионални организации

Поредица от срещи започват експертите на НАП с браншови, работодателски и професионални организации по...

Парите | 01-03-2019, 16:06 | plevenutre.bg

Съветниците ще разгледат и предложение за промени в общинската Наредба №17

19 предложения и две питания от общински съветник включва предварителният дневен ред на последното за т...

Мисия | 18-12-2018, 11:03 | plevenutre.bg

По темата коментар направи председателят на Общинския съвет Мартин Митев

Общинският съвет на Плевен прие нова Наредба 9 за ползване на пасища и мери-публична общинска собствено...

Мисия | 30-11-2018, 15:13 | plevenutre.bg

Отлагането бе гласувано след продължителен деба

С 28 гласа „за“, 5 “против“ и 4 „въздържал се“ Общинският съвет на...

Мисия | 29-11-2018, 12:47 | plevenutre.bg

Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН

Правителството отпусна средства в размер на 2 179 285 лв. за финансово осигуряване на дейности по нацио...

Новините | 07-11-2018, 13:02 | plevenutre.bg

Част от предложението за промяна е нов раздел с разписани общи правила за паркиране в общината

Първа точка в дневния ред на предстоящата сесия на общинския съвет е предложение за промяна на Наредба...

Мисия | 30-05-2018, 15:43 | plevenutre.bg

Предложението бе първа точка в дневния ред на днешното заседание

Общинският съвет на Плевен прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда, придобиване, у...

Мисия | 27-04-2018, 10:30 | plevenutre.bg

Решението бе прието след близо двучасов дебат

С 32 гласа „за“ и 1 “против“, Общинският съвет на Плевен прие новата Наредба №1...

Мисия | 04-04-2018, 11:16 | plevenutre.bg