Съветниците отново ще обсъждат наредбата за общинските жилища

Съветниците ще разгледат и предложение за промени в общинската Наредба №17

19 предложения и две питания от общински съветник включва предварителният дневен ред на последното за тази годината заседание на Общински съвет - Плевен. Местният парламент се събира тази седмица - на 20 декември /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. 

Заседанието ще започне с обсъждане на предложението за нова Наредба № 18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти. Предложението бе част от дневния ред и на сесията през ноември, когато след продължителни дебати то беше отложено с оглед обобщаване на постъпилите нови предложения за промени в проекта за решение.

Съветниците ще разгледат и предложение за промени в общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.