Новини с таг наредба

Това реши правителството

Отпада изискването за поставяне на холограмен стикер на дипломите за завършена образователно-квалификац...

Новините | 01-12-2022, 07:10 | Plevenutre.bg

Общински съвет - Плевен прие промени в общинската Наредба №18

Общински съвет - Плевен прие промени в общинската Наредба №18, регламентираща условията и реда за устан...

Мисия | 26-04-2022, 11:51 | Plevenutre.bg

Промените са във връзка с писмо, постъпило от Областната дирекция на МВР

Промени в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на тери...

Мисия | 24-02-2022, 10:53 | Plevenutre.bg

Еднократна парична помощ ще се отпуска за новородено/осиновено първо, второ и трето дете на родители, отговарящи на съответните критерии

Община Плевен ще стимулира раждаемостта и отговорното родителство чрез отпускане на еднократна финансов...

Животът | 27-01-2022, 10:29 | Plevenutre.bg

Сесията се провежда при закрити врати, спазвайки противоепидемичните мерки

Общински съвет - Плевен преразгледа свое решение от м. февруари тази година, с което е приета нова Наре...

Мисия | 25-03-2021, 10:22 | plevenutre.bg

Taка ще се подобри информационната и образователна инфраструктура във висшите училища

Министерският съвет утвърди Наредба, която урежда държавните изисквания за организиране на дистанционна...

Мисия | 05-03-2021, 07:06 | plevenutre.bg

Основната цел е да се стимулира даряването на храни и да се намали загубата и разхищението им

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Наредба за специфичните изисквания за извършване...

Животът | 28-01-2021, 07:04 | plevenutre.bg

Предложението бе първа точка в дневния ред на днешното заседание

Общински съвет - Плевен, прие промени в Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и...

Мисия | 12-11-2020, 10:36 | plevenutre.bg

Допълнително обучение ще има за ученици, които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни

Допълнително обучение по учебни предмети ще има за ученици, които са отсъствали от училище повече от 10...

Мисия | 23-10-2020, 07:10 | plevenutre.bg

Предложеният проект вече е обсъден в три от постоянните комисии

Нова наредба в Община Плевен ще регламентира условията и реда за ползване на спортните обекти, общинска...

Мисия | 27-03-2020, 13:05 | plevenutre.bg

С 38 гласа „за“ и 1 „въздържал се“

С 38 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен прие промени в об...

Мисия | 30-01-2020, 12:23 | plevenutre.bg

Лицата с приходи от продажби над 16 млн. лв., стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. и персонал...

Животът | 27-09-2019, 06:50 | plevenutre.bg

Съветниците ще заседават по дневен ред от 29 точки

Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 26 септември (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентн...

Мисия | 25-09-2019, 17:00 | plevenutre.bg

Правителството прие промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Те са свързани с новото закон...

Мисия | 03-08-2019, 07:31 | plevenutre.bg

Текстовете на проекта са съобразени с европейските директиви за по-чист въздух в Европа

Проект на наредба предвижда промени в изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за б...

Мисия | 01-08-2019, 10:44 | plevenutre.bg