Нов обект е европейско финансиране в Плевен

В ателието ще работят двама специалисти

Ново ателие в Плевен с европейско финансиране вече е факт, информриат от ОИЦ-Плевен. Създадено с финансова подкрепа от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ателие за дизайн проведе на 17.10.2017 информационен ден за заинтересованите

Сред отзовалите се на поканата бяха и експертите от Областния информационен център (ОИЦ). Проектът „Внедряване на иновативна услуга за дизайн чрез реализация на комбинация от няколко вида персонализация на един и същи продукт, предоставяна чрез иновативно компютърно приложение“ на фирма „Симонас кардс“ е един от 32-та, които ще се реализират в област Плевен с безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

987 118 лв. ще получи фирмата, за да подготви и предложи на пазара нова услуга – собствена разработка.

Идеята е свързана с обединяването на няколко вида идентификации на карти и други персонализирани продукти. Участници в големи събития биха могли например да се идентифицират с чашата си за кафе, обясни по-достъпно управителката Симона Сребранова. 423 050 лв. собствено финансиране ще подсигури предприятието, което откри своя първи обект в Плевен. Така общата стойност на инвестицията възлиза на 1 410 168 лв. Необходимите машини и устройства вече са закупени, разработва се специализираният софтуер.

Демонстрирана беше работата на въведения вече в експлоатация японски принтер, позволяващ паралелен печат върху всякакви предмети и енкодиране на имплантирани в тях чипове. От възможностите биха могли да се възползват и частни клиенти, желаещи да променят или освежат интериора си, тъй като машината позволява принтиране върху всякакъв материал с дебелина до 5 см и размери 130Х260 см.

В ателието в Плевен ще работят двама специалисти.

Сред гостите на събитието бяха и дългогодишни партньори и клиенти от Белгия, които поздравиха ръководството за последователността в преследването на бизнес целите. Те с интерес се запознаха и със задачите на Областния информационен център в Плевен като част от Мрежата от 28 информационни центъра за европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Експертите от ОИЦ – Плевен ще очакват и в бъдеще новини за напредъка по проекта, който трябва да приключи на 20 юли 2018 г.