Увеличава се интересът към европейско финансиране, отчитат от ОИЦ – Плевен

Към момента в Плевенско за програмния период 2014 – 2020 г. са сключени общо 175 договора по всички оперативни програми

Повишава се интересът на фирми, организации и институции към възможностите техни проекти да бъдат реализирани с европейски средства. Този извод направиха пред представители на медиите членовете на екипа на Областния информационен център - Плевен, по време на пресконференция  на тема „Заедно за Европа - 10 години България в Европейския съюз”.

За предходния програмен период 2007 - 2013 година в област Плевен по всички оперативни програми са сключени общо 307 договора от 189 бенефициенти на обща стойност 212 537 352 лв. Най-голяма част от финансирането е по ОП „Регионално развитие”, следвана от ОП „Околна среда” и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.

Към момента в област Плевен за програмния период 2014 – 2020 година са сключени общо 175 договора по всички оперативни програми, общата стойност е 280 255 828 лв., което е с 24 % повече в сравнение с целия предходен период. Това за нас е доказателство, че бенефициентите вече имат натрупан опит и са забелязали ефекта от реално усилване на икономиката. Голяма част от тях се осмеляват да осмислят идеите си и кандидатстват с проекти за осъществяването им, допълниха специалистите от ОИЦ – Плевен. Безвъзмездната финансова помощ по сключените договори възлиза на 220 168 364 лв., като реално изплатената сума към 24 април 2017 г. е близо 26 млн. лв.

От тези 175 договора над 90 са проектите по ОП „Иновации и конкурентоспособност”. По процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” в област Плевен са сключени 20 договора към момента на обща стойност 25 899 936,73лв., по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия” са сключени 16 договора, а по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” - 55 договора. По ОП „Региони в растеж” има 20 проекта, по ОП „Развитие на човешките ресурси” проектите са 40, а по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – 8. В числото на сключените през настоящия период договори е и този за Водния цикъл, който е по ОП „Околна среда”.

В рамките на кампанията „Заедно за Европа” по повод 10 години от членството на България в Европейския съюз, ОИЦ – Плевен вече започна редовните информационни срещи с изнесени приемни на открито, както и интерактивни занимания с ученици. Основното събитие ще се състои на 03 май от 10.00 до 14.00 часа на площад „Възраждане”. Изложение и концерт ще представят над 20 проекта, съфинансирани от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, и ще дадат възможност на участници в проекти да покажат резултатите и придобитите благодарение на финансовата подкрепа от ЕС умения.

От 19.00 часа същия ден ОИЦ – Плевен, ще отпразнува с плевенчани шестия рожден ден на Мрежата от информационни центрове за ЕСИФ в България. Група „Хоризонт” са подготвили музикален поздрав за всички. Дните на отворени врати продължават в периода 15-20 май с организирани посещения във фирми в Плевен, ползвали финансова подкрепа от ЕСИФ.