ОИЦ - Плевен стартира втория информационен цикъл за 2016г. в община Гулянци

Експерти представиха възможностите за получаване на финансова подкрепа по отворената в момента процедура „Социално предприемачество"

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Плевен организира първа информационна среща от втория цикъл за 2016 г. в община Гулянци, за да отговори на потребностите от актуална информация по оперативните програми, информират от пресцентъра на местната управа.

Експертите Костадин Киров и Цветемира Къдрийска от ОИЦ представиха възможностите за получаване на финансова подкрепа по отворената в момента процедура „Социално предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, както и по Мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони. Те очертаха и спецификата на очакваните мерки процедури за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Предстоящото през 2017 г. отваряне на публичните мерки по Програмата за развитие на селските райони предизвика интереса на специалистите от общинската администрация.

Земеделските производители, представителите на бизнеса и местната администрация, взели участие в информационното събитие, се възползваха от възможността да получат на място отговори на въпросите си.