Началото на кампанията "Успешни заедно" обяви ОИЦ - Плевен

Инициативите ще се провеждат във всички 11 общини на областта

Пресконференция по повод обявяване началото на Националната кампания под наслов "Успешни заедно", организирана от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, се проведе днес в Плевен. Toва съобщават от пресцентъра на общината.

В поредица от инициативи от 22 март до 09 май 2016 г. ще бъде направена видима успешната работа на предприятия, които вече имат реализиран проект с европейски средства. Другите задачи пред екипа на Областния информационен център са да съдейства за осъществяването на обмен на информация и опит между фирмите, да информира за актуални и предстоящи процедури за бизнеса по оперативните програми през 2016. Ще бъде дискутирана и темата за „опростяване” на достъпа до средства от европейски структурни и инвестиционни фондове. Според предварителната програма, със заключителното събитие в рамките на кампанията - изложение на продукти и услуги на включилите се предприятия, ще бъде отбелязана и 5-ата годишнина от създаването на Мрежата.

Инициативите ще се провеждат във всички 11 общини на област Плевен. Във фокуса са местни предприятия с успешно изпълнени проекти, съфинансирани от ЕСИФ; местни предприятия – потенциални бенефициенти по оперативните програми; браншови организации и камари; потенциални бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони; общини.