От днес се преустановява заверката на хартиени рецептурни книжки в РЗОК

От днес стартира електронната рецептурна книжка /ЕРК/ и излиза от употреба хартиената рецептурна книжка

От днес, 1 юли 2021 г., стартира електронната рецептурна книжка /ЕРК/ и излиза от употреба хартиената рецептурна книжка. Преустановява се заверката на хартиени рецептурни книжки в РЗОК! Личните лекари и лекарите специалисти вече имат подсигурена възможност да използват предоставените от НЗОК електронни услуги:
– Да регистрират нова електронна рецептурна книжка в Интегрираната информационна система на НЗОК.
– Да променят диагнози в електронната рецептурна книжка, в Интегрираната информационна система на НЗОК.
– Да извършват проверка и преглед на информация за издадени и изпълнени рецепти на здравноосигурени лица.

Преустановяване на изпълнение на хартиени рецепти и вписване на данни в хартиена рецептурна книжка.
Хартиена рецептурна книжка трябва да се представя от пациентите в аптека в следните случаи:
– за всички хартиени рецепти за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, издадени преди 01.06.2021 г.. В този случай, в срока на валидност на тези хартиени рецепти, в аптеката се представя хартиената рецептурна книжка, в която се отразява информацията за отпуснатите лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

– за всички издадени електронни рецепти, преди да бъде въведена електронната рецептурна книжка.

На всяко здравноосигурено лице, страдащо от хронично заболяване, включено в “Списък на заболяванията по реда на Наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, се регистрира само една електронна рецептурна книжка и нейният номер повече не се променя.
Процесът на работа с електронна рецептурна книжка включва:
– издаване от общопрактикуващият лекар (негов заместник или нает лекар) на пациент от пациентската му листа, на нова ЕРК
– регистриране на нови диагнози,
– премахване на съществуващи диагнози в ЕРК.
Отпада необходимостта от вписването в електронната рецептурна книжка и хартиената рецептурна книжка на издадени и изпълнени електронни предписания /рецепти/ от лекари-общопрактикуващи и специалисти и аптеки.