РЗОК - Плевен препоръчва изпращане на документи по електронен път

РЗОК - Плевен предоставя административни услуги в условията на епидемията

Във връзка с Препоръки на националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури на страната, РЗОК- Плевен уведомява потребителите на услуги за възможностите за заявяване и за получаване на издадените документи по електронен път, както следва:

"За изпращане на сигнали, жалби и въпроси, свързани с упражняване на здравноосигурителни права, препоръчваме потребителите да ги изпращат собственоръчно подписани и сканирани на официалната електронна поща на РЗОК- Плевен- [email protected] или чрез лицензиран пощенски оператор. При необходимост от консултация по телефона, на разположение са следните телефони: 064 /88-25-11 и 064/88-25-23.

За лицата завърнали се от чужди държави препоръчваме да се възползват от възможността за електронно подаване на заявления, както следва:

Заявления за издаване на Удостоверителни документи S1/S072, E106, E109, E121, Е 104, S041, E123 Е001, Е107, S040, свързани с възстановяване или ползване на здравноосигурителни права и медицински услуги в страни от Европейския съюз, може да се подават на официалната електронна поща на РЗОК Плевен – [email protected]. Образци на необходимото Ви заявление може да намерите на официалната интернет страница на НЗОК www.nhif.bg , секция „ Европейска интеграция – Формуляри“.

Заявленията следва да са попълнени и подписани саморъчно, след което се сканират и се изпращат заедно със сканиран документ за самоличност по електронен път на електронната поща на РЗОК-Плевен.

При необходимост се свържете с наши експерти на тел. 064/88-25-23 и 064/88-25- 11.

За изпълнителите на медицинска, дентална помощ и аптеки напомняме, че уведомителни писма във връзка с отсъствия, промяна на график и други промени в обстоятелствата е препоръчително да се възползват от възможността да изпращат информацията по електронен път на официалната електронна поща на РЗОК-Плевен [email protected] , подписани с електронен подпис /КЕП/ или чрез система за сигурно електронно връчване към Държавна агенция „Електронно управление“ на следния адрес: https://edelivery.egov.bg."