РЗОК - Плевен въвежда нов ред за работа с протоколи и рецептурни книжки

РЗОК - Плевен обявява и денонощен телефон

От РЗОК - Плевен съобщават, че във връзка с въведеното в страната извънредно положение и с цел избягване на напрежение, и струпване на пациенти в лекарските кабинети, се въвежда следния режим на предписване и отпускане на лекарствените продукти:

За пациенти получаващи лекарства, отпускани с Протокол:

За протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, ще бъде направено служебно продължение в информационната система на НЗОК за срок от 1 (един) месец, считано от датата, до която е валиден всеки конкретен протокол.

Хартиените протоколи не следва да бъдат презаверявани. Пациентите не следва да посещават РЗОК-Плевен за извършване на презаверка на протоколи, които изтичат до 16.04.2020 г. и нямат промяна в назначената терапия.

Отпускането на лекарствени продукти по така удължените протоколи се извършва  без представяне на  рецепта, САМО в аптеките, където е извършено последното отпускане по дадена рецепта ( видно от печата в рецептурната книжка ). Отпускането да се извършва на базата на последната изпълнена рецепта по протокола и на базата на вписаните за това данни в рецептурната книжка. При отпускането аптеката следва да въведе в рецептурната книжка данните за предписани и отпуснати лекарствени продукти по „служебна рецепта“.

Нe се удължава срокът на протоколите за следните заболявания, включени в Изисквания, публикувани на интернет страницата на НЗОК:

 - Хроничен вирусен хепатит С

 - Хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст в извънболничната помощ

 - Бронхопулмонална дисплазия

За пациенти получаващи лекарства по рецепептурна книжка.

Отпускане на лекарствени продукти, ще се извършва без издаване на рецепта от общопрактикуващ лекар/специалист.

Аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта. Отпускането да се извършва САМО в аптеките, където е извършено последното отпускане по дадена рецепта (видно от печата в рецептурната книжка), съобразено с последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти.

При отпускането аптеката следва да въведе в рецептурната книжка данните за предписани и отпуснати лекарствени продукти по „служебна рецепта“.

Заверка на нови рецептурни книжки или вписване на нови диагнози в рецептурни книжки.

Пациентите с новоиздадена рецептурна книжка посещават личния си лекар за попълване на данни, относно диагноза и лекарствени продукти. Така попълнената рецептурна книжка НЕ СЕ представя за заверка в РЗОК-Плевен. Аптеката отпуска лекарствените продукти по незаверена рецептурна книжка, с попълнени данни от ОПЛ.

При изчерпана рецептурна книжка

За пациентите, чиито рецептурни книжки са запълнени/изчерпани се разрешава допълване на страници, разпечатани от медицинския софтуер на лекарите  за срок от 2 (два) месеца.

Освен обявените телефони за контакт 064/88-25-23 и 064/88-25-11 в работно време,

РЗОК - Плевен обявява телефон за денонощни контакти – 0885 695 277