Областният управител Ралица Добрева се срещна с ученици от Левски

Срещата бе инициирана от младежите и бе посветена на работата на националните държавни и европейски институции

Областният управител на Област Плевен Ралица Добрева се срещна с ученици от десети и дванадесети клас от училище „Крум Попов” град Левски. Срещата бе инициирана от младежите и бе посветена на работата на националните държавни и европейски институции, съобщават от местната администрация. Добрева запозна учениците с функциите на областния управител и администрацията, която е на негово подчинение.

"Като Областен управител поддържам непрекъсната връзка с общините, държавните институции и различните министерства с оглед изпълнение на отговорностите, с които съм натоварена. Опазването на живота и здравето на хората, разбира се е приоритет, затова особено внимание се отделя на превенцията за недопускане на кризисни ситуации, свързани със заболявания по хора и животни, бедствено положение поради наводнение, снеговалеж и поледици и др.”, каза Областният управител на Плевен. Госпожа Добрева допълни, че опазването на държавната собственост, стриктното спазване на българското законодателство и отстояването на държавните интереси са основни приоритети в работата на Областния управител.

Младежите проявиха интерес и към провежданата от Областния управител политика на кандидатстване за европейско финансиране. Александър Костов –гл. експерт Дирекция АКРРДС представи накратко проектната работа на Областна администрация по програмата за Трансгранично сътрудничество Интреррег Румъния-България, обвързана с античния град Улпия Ескус и парк Кайлъка.