ВВВУ "Георги Бенковски" сключи договори за сътрудничество

Тази седмица гости на ВВВУ бяха директорите на СУ "Васил Априлов" и СУ "Евлоги Георгиев".

ВВВУ "Георги Бенковски" продължава процеса за сътрудничество със средните училища в Плевенска област. Закономерно е, година след възстановяване на училището да се възстановят контактите с училищата в община Долна Митрополия, посочват от вуза.

Тази седмица гости на ВВВУ бяха директорите на СУ "Васил Априлов" и СУ "Евлоги Георгиев".

На работните срещи бяха обсъдени конкретни идеи за различни по характера и насочеността си съвместни идеи, които да подпомогнат бъдещата професионална реализация на младежите от региона.

Договорът между ВВВУ "Георги Бенковски" и СУ "Васил Априлов" - Долна Митрополия бе подписан от ръководителите им - бригаден генерал Юлиян Радойски и г-жа Цветанка Митева, в присъствието на г-н Даниел Ангелов - зам. директор по производствената дейност и г-жа Илиана Маринова- ръководител ИКТ.

Договорът със СУ "Евлоги Георгиев" - Тръстеник началникът на ВВВУ подписа с директора на училището г-жа Валентина Велкова, в присъствието на г-жа Галина Георгиева - преподавател по философия и история.

Принос за сключването на договорите за сътрудничество имат г-жа Илияна Николаева- асистент по физика в Департамент „Хуманитарни и природни науки“ и доцент д-р инж. Даньо Лалов – декан на факултет „Авиационен".