ВВВУ "Георги Бенковски" и СУ "Иван Вазов" сключиха договор за сътрудничество

Обсъдени бяха различни идеи за сътрудничеството между екипите и обучаемите на двете образователни институции

Закономерен резултат от дейността на ВВВУ "Георги Бенковски" с училища от цялата страна бе сключеният договор за сътрудничество с най- голямото средно учебно заведение в Плевенска област - СУ "Иван Вазов" - Плевен.

Началникът на военното училище бригаден генерал Юлиян Радойски и директорът на средното училище г-н Димитър Митев обсъдиха различни идеи за сътрудничеството между екипите и обучаемите на двете образователни институции.

Имайки предвид, че г-н Митев е бил преподавател във ВНВВУ преди години, то срещата бе като между колеги и партньори в името на приемане предизвикателствата пред съвременното средно и висше образование, информират от военновъздушното училище.

Партньорите си размениха възпоменателни подаръци.