Производителят на акумулатори "Монбат" отрече да има нещо общо с боклука в Червен бряг

"Не притежавамe каквито и да е компании, преработващи остатъчни технологични отпадъци от рециклирането", посочват oттам

"След откриването на сметище в близост до Червен бряг, където бе съобщено, че са открити части от акумулатори, носещи старото лого на "Монбат" или остатъчен технологичен отпадък, "Монбат Груп" отново заявява, че не притежава или управлява каквито и да е компании, преработващи остатъчни технологични отпадъци от рециклирането." Това се казва в становище на компанията.

Ето какво пишат още от ръководството:

"Икономическа група "Монбат" произвежда олово от негодни за употреба батерии, както и полипропилен от техните пластмасови компоненти - това е входяща суровина за производствения процес и в този смисъл няма никаква логика "Монбат" да изхвърля тези употребявани акумулатори. Дори напротив, "Монбат" изкупува негодните акумулатори и рециклира над 95% от всеки от тях в рециклиращите си предприятия, допринасяйки в голяма степен за развитието на кръговата икономика в Европа и опазвайки околната среда като цяло. Бизнес моделът на "Монбат" се основава на изграждането на рециклиращи предприятия в различни държави (към момента "Монбат" притежава такива фабрики в България, Румъния, Сърбия и Италия), за да събира употребявани батерии, които в противен случай биха замърсявали околната среда, и да ги използва като “суров материал” за новите батерии, които "Монбат" произвежда и на свой ред продава.

Малък процент от батериите не може да бъде рециклиран - така нареченият “краен технологичен отпадък”, който представлява по-малко от 5% в съотносимост към батерия. За този отпадък "Монбат" има договори с различни компании, които го съхраняват, преработват или отработват. Всяка от тези компании е лицензиран оператор и е задължена да има съответната документация и операции в съответствие с българското и европейското законодателство.

"Монбат Груп" строго осъжда всякакви незаконни действия, които биха могли да нанесат вреда на околната среда. Групата си запазва правото да прекрати всякакви бизнес отношения и/ли да предприеме правни действия срещу оператори, явяващи се трети страни, ако те нарушават своите договорни отношения или законодателството за опазване на околната среда."