Плевенско сдружение кани ученици и младежи от 12 до 29 години да участват в конкурс за есе

Проект "ФЛАГ" на "Учебна работилница Европа" е за Европа на демократичните ценности и споделената отговорност конкурс за есе

След 30 години от падането на Берлинската стена и 15 години от разширяването на Европейския съюз на Изток възниква въпросът "Смяна на знамето или развяване на знамето". Национализмът, популизмът и големият скептицизъм са актуални предизвикателства пред ЕС. Консорциум от неправителствени организации от три държави членки, сред които е и плевенското сдружение "Учебна работилница Европа", е разработил проект, който цели да повиши осведомеността на гражданите и на представителите на политиката за Европа и нейните демократични ценности, да демонстрира споделената отговорност на всички граждани.

Проектът е с название „Показване/развяване на флага! 30 години от падането на стената, обединяване и разширяване на Изток - изграждане бъдещето на Европа с и за гражданите” и акроним ФЛАГ (FLAGGE). Координатор е сдружение „Заедно в Европа”, Люнебург, Германия, а партньорите са от „Правото в Европа”, Йена, Германия, „Учебна работилница Европа”, Плевен, България, и Румъно- германска фондация за професионално обучение, Тимишоара, Румъния. Проектът е по програма „Европа за гражданите”, мярка „Европейска памет за миналото”. Работата по проекта вече започна с международни дейности в Йена през ноември 2019 г. В навечерието на 9 ноември в германския град се проведе публична дискусия на тема „30-години от падането на стената, изграждане бъдещето на Европа с и за гражданите”. Предвидени са срещи със свидетели на събитията, радио-кампания, международен обмен и работни срещи с политици и граждани. Чрез въвличането на млади хора от училища и университети ще бъде възможно във всеки град да се достигне до всички граждани, и те да бъдат поканени да участват в проекта "FLAGGE".

Писмена позиция на партньорството ще обобщи резултатите и предложенията от страна на гражданите за политиката, тя ще бъде преведена на всички национални езици и ще достигне до представители на политиката. Във връзка с проект "ФЛАГ" "Учебна работилница Европа" обявява конкурс за есе на тема "Моята Европа". В него могат да участват ученици и младежи от 12 до 29 години, разделени в три възрастови групи. Есетата трябва да са в обем до 3 600 знака и бъдат представени в електронен вид на адрес: [email protected] до 28 февруари 2020 г. Те ще се оценяват от тричленно жури. Класираните на първите 3 места в трите възрастови групи ще получат награди - ваучери за книги. За подробности можете да пишете на посочения електронен адрес или да се свържете със сдружението на телефоните, посочени в сайта му: http://lernwerkstatt-bg.eu.