Плевенско сдружение е единственото НПО у нас, спечелило проект по мярка "Европейска памет за миналото"

Продължителността на проект DIALOG e от 1 септември 2018 г. до 30 ноември 2019 г.

Пред ново предизвикателство се изправя плевенското сдружение "Учебна работилница Европа" - работа по пореден, осми проект по програма "Европа за гражданите" и втори, на който организацията е координатор. Гордост за екипа е и това, че проектът "Да градим Европа чрез ДИАЛОГ - ДИАЛОГ срещу популизма, расизма и антисемитизма“ (DIALOG) е единственият одобрен за България по мярка „Европейска памет за миналото“ на програмата.

Продължителността на проект DIALOG e от 1 септември 2018 г. до 30 ноември 2019 г. Партньори са сдружение „Заедно в Европа”, Люнебург, Германия, Osterreichische Gesellschaft fur kinderphilosophie - Грац, Австрия и Educommart, Атина, Гърция.

"DIALOG" иска да поведе междукултурен диалог. Със съвременници на революцията от 60-те години на миналия век, на Промяната от '81 и '89 да се проведе диалог на тема история, при който се създават биографии на граждани, преживели важни събития в историята на Европа. По време на семинари млади граждани ще слушат истории за справяне с предизвикателства, защото само познавайки миналото, можем да изградим по-добро бъдеще. Пак младите ще бъдат поканени да създадат художествени творби под мотото „Моята представа за Европа“ под въздействието на настоящата заплаха от расизъм, популизъм и антисемитизъм. В изложба „Упадъчното изкуство срещу МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ЕВРОПА“ ще се срещнат „упадъчното изкуство“ от нацистката епоха с картини/фотоси на млади европейци за бъдещето, каквото те желаят. Диалогът за изкуството и поколенията става възможен.

Всички партньорски организации ще проведат работни срещи „Историята на Европа в ДИАЛОГ с нейното бъдеще - ДИАЛОГ със съвременници“.

Съпоставянето в национални и международни изложения във всички страни ще бъде последвано от публични дискусии с политически представители по задачите на бъдещия парламент на ЕС, непосредствено преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г. В рамките на Международното изложение в Градския музей на Йена за 30-годишнината от падането на Берлинската стена през ноември 2019 г. ще се проведе междукултурен диалог с „творби“ и „думи“. На тази международна изложба младите граждани от страните от ЕС ще покажат своята представа за Европа - израз на визията им за бъдещето.

По време на дискусиите и дейностите се събират предложения и конкретни текстове за изявление, което накрая ще се връчи на членовете на новоизбрания Парламент на ЕС.