По нов проект работи сдружение "Учебна работилница Европа" в Плевен

Разясняват за порнографското съдържание в Интернет и секстинга

По нов проект започна работа плевенското сдружение "Учебна работилница Европа". Названието му е "Да поговорим за порното" – разяснения относно порнографско съдържание в Интернет и секстинг в ежедневието на семейството - "IpuS". Проектът е по програма ЕРАЗЪМ+, с координатор фондация „Медийна и онлайн зависимост”, Германия и партньори от България и още 6 държави: Румъния, Словения, Словакия, Австрия, Германия и Белгия, с продължителност 2 години.

Защо тази тема?

Европейското проучване "Порно в WEB 2.0" ни изправя пред стряскащи факти: 45.5% от младежите на възраст между 16 и 19 години поне веднъж месечно гледат порно, а 9.9% от тях - всеки ден. Към това се добавя заснемането на собствени сексуални действия и разпространението им, наречено секстинг. Различават се 3 форми: изпращане, получаване и препращане на такива снимки или клипове. Във всички тези случаи е еднакво важно да се повиши чувствителността на младите хора към тяхната отговорност.

Всичко това изисква обучение на родителите, защото семейството е мястото, където се поставят основите на възпитанието.

В рамките на проекта ще бъде проведена радиокампания в Международния ден за безопасен интернет (Safer Internet Day) - 9 февруари, едновременно във всички страни партньори. Ще бъде разработена платформа за електронно учене с подробни материали за причините, възможностите за реакция и рисковите фактори, свързани с ранното разпознаване на порнографията в интернет и секстинга при децата и младите хора, в най-малко седем езикови версии, включително на български език. Освен централна база данни, предоставяща онлайн услуга за търсене на компетентни експерти в платформата ще бъде интегрирана "Мрежа за родители" – форум, в който родителите ще могат да споделят опита си от работата с материалите по проект "IpuS", от контактите си с експертите от онлайн услугата и т.н.

Предвиждат се седем срещи с родители за тестване на онлайн учебни единици и помощни работни материали, разработени за платформата за електронно обучение. А накрая - заключителен симпозиум.

Още през следващата седмица започва онлайн проучване по темата за порнографско съдържание в интернет и секстинг в ежедневието на семейството. Тъй като родителите са пряката целева група на проект IpuS 2015, ще бъдат проведени над 1 000 допитвания на родители в партньорските страни, а резултатите от проучването ще бъдат обобщени и оповестени.