Ралица Добрева: Осиновителите на деца до 5-годишна възраст получават право на 1 година отпуск и обезщетение

Това каза днес в пленарна зала народният представител от ГЕРБ

„С проекта на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда се правят промени, с които се осигурява равнопоставеност между осиновителите на деца до 5 годишна възраст.” Това каза днес в пленарна зала народният представител от ГЕРБ Ралица Добрева в качеството си на член на Комисията по труда, социалната и демографската политика по повод становище на комисията.

Със Законопроекта се създава възможност за всички осиновители на деца до 5 годишна възраст да ползват отпуск за период от 365 дни от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5 годишната му възраст.

 „С изменения в Кодекса на социалното осигуряване се регламентира размерът на паричното обезщетение, което се плаща по време на ползване на отпуска, а именно 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск”, каза народният представител Ралица Добрева.

Придържайки се към становището на комисията, тя отбеляза, че предложеният Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда не налага разходването на допълнителни финансови средства и не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет