Цацаров пак подхвана скандалния плевенски прокурор Димитър Захариев

Главният прокурор внесе предложение до Прокурорската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно производство

Главният прокурор Сотир Цацаров внесе предложение до Прокурорската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Димитър Захариев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен за допуснати нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, накърняващи сериозно престижа на Съдебната власт.

По повод предаване „Една криминална история в стил 90- те“, излъчено по Нова телевизия на 14.05.2017г., главният прокурор Сотир Цацаров се самосезира и разпореди извършване на проверка от прокурори от отдел „Инспекторат“ във ВКП с оглед данни за извършено дисциплинарно нарушение от прокурор Захариев.

В хода на проверката е установено следното:

Преди да встъпи в длъжност, като младши прокурор в районна прокуратура гр. Левски през 1997 г., прокурор Димитър Захариев е бил учредител, едноличен собственик на капитала и управител на „СИДИЕМ“ ЕООД – Плевен, с основен предмет на дейност – охранителна дейност.

На 12.06.2014 г. прокурор Димитър Захариев е определен за наблюдаващ прокурор по разследване във връзка с настъпилата смърт на германски гражданин, с оглед данни за престъпление по чл. 115 НК /убийство/. Това станало повод Захариев да се запознае със съпругата на починалия. На 22.04.2015 г. Захариев прекратил това наказателно производство, а около месец-два по- късно, прокурор Захариев отново се срещнал със съпругата на починалия и й отправил предложение тя да изкупи дяловете на съдружника на баща му в „Петромакс“ ООД. Последната отказала с аргумента, че ако ще се влагат пари, по-добре да се създаде нова охранителна фирма.

В изпълнение на уговореното на 14.05.2015 г. съпругата на починалия учредила „Хард Секюрити 2000“ ЕООД, със седалище в гр. Плевен и основен предмет на дейност – охранителна дейност. След учредяването на дружеството, по настояване на прокурор Димитър Захариев за управител на това дружество бил назначен негови близък приятел. Прокурор Захариев участвал неформално в дейността на дружеството - контролирал управителя, който трябвало да съгласува действията си с него, а работните срещи по съществените за дружеството въпроси се провеждали с негово участие. Освен това, възползвайки се от контактите си, прокурор Захариев се ангажирал активно с набирането на клиенти, като заедно с управителя посетил 40-50 обекта.

В края на 2015 г. – януари 2016 г. прокурор Димитър Захариев довел във фирмата Камен Балбузанов, първоначално като клиент, а след това уведомил управителя, че Балбузанов ще набира клиенти срещу комисионна. Въпреки изразеното от управителя несъгласие, Балбузанов започнал да посещава често офиса на фирмата и да се включва в работните срещи.

В излъчения запис в предаването по Нова телевизия е документирано посещение на прокурор Димитър Захариев заедно с Камен Балбузанов в завод „Вапцаров“, охраняван от „Експрес Секюрити 2000“ЕООД. Целта на посещението била да се предложат услугите на „Хард Секюрити 2000“ЕООД като охранителна фирма.

Заедно с Балбузанов, Захариев е посетил със същата цел и други обекти, охранявани от „Експрес Секюрити 2000“ЕООД.

Установените при проверката факти безусловно сочат на действия и поведение, с което е Захариев е нарушил принципа на почтеност и благоприличие. Поведението е неуместно и непристойно и е уронило не само личния му авторитет, но и съществено е накърнило престижа на съдебната власт.

Тези действия представляват дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал.3, т.3 от Закона за съдебната власт, поради което главният прокурор Сотир Цацаров сезира Прокурорската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу прокурор Димитър Захариев от Окръжна прокуратура – Плевен.

Главният прокурор ще поиска налагане на най - тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност на прокурор Зеахариев.

Припомняме, че на 21.07.2015 г., главният прокурор внесе предложение за временно отстраняване на Димитър Захариев от длъжност „прокурор“ при Окръжна прокуратура – гр. Плевен във връзка с повдигнато обвинение от Специализирано звено „Антикорупция“- СГП за опит за принуда спрямо свидетел по наказателно производство /престъпление по чл. 143, ал.1 във вр. с чл. 18 ал.1 от НК / и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси, без да е взел необходимите мерки за сигурност /престъпление по чл. 338 ал.1 от НК/.

На 23.07. 2015 г. ВСС го отстрани от длъжност.

На 26.04.2016 г. главният прокурор внесе във ВСС искане за освобождаване на Димитър Захариев от длъжността „прокурор“ при Окръжна прокуратура – Плевен поради несъвместимост, тъй като упражнява търговска дейност. На 25.03.2016 г. във фирменото досие на „ХАРД СЕКЮРИТИ 2000” ООД е отразено, че Димитър Захариев е вписан като съдружник в посоченото дружество с размер на дялово участие 2000 лв. (40 % от капитала).

На 15.06.2016 г. ВСС отлагат за следващо заседание разглеждането на предложението на главния прокурор.

На 27.07.2016 г. Прокурорската колегия на ВСС не приема предложението на главния прокурор за освобождаване на Димитър Захариев от длъжността „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Плевен.

На 29.12.2016 г. СЗ“Антикорупция“ – СГП внесе обвинителен акт срещу Димитър Захариев и е направено искане от прокурора до съда за отстраняване от длъжност по реда на НПК.

На 14.02.2017 г. СГС остави без уважение искането на СЗА, тъй като обвинението му не е във връзка с работата му, както и че досъдебното производство е приключило и той не може да влияе на свидетелите.

На 17.02.2017 г. СЗА протестира определението на СГС, но Апелативен съд - София потвърди определението на СГС.

По разследване на Специализираната прокуратура, на 06.06.2017 г. Димитър Захариев е привлечен като обвиняем за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и за изнудване на лекар. С определение на Специализирания наказателен съд, Димитър Захариев е с мярка за неотклонение „Домашен арест“.