РДПБЗН – Плевен организира Седмица на пожарната безопасност 2016

Програма на мероприятията от 12 септември до 18 септември в област Плевен

В периода от 12 до 18 септември предстои традиционното провеждане на „Седмица на пожарната безопасност” и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември. Планирани мероприятия:

1. Провеждане на тържествено награждаване на служители по повод „Седмица на пожарната безопасност” на 15 септември от 10 часа в Сградата на РДПБЗН-Плевен, гр.Плевен, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №31
2. Провеждане дни на отворени врати в Оперативен център - Плевен в сградата на РДПБЗН-Плевен, гр.Плевен, ул. „СВ. Св. Кирил и Методий“ №31 от 12.09.2016г. до 14.09.2016 година от 09:00 часа до 12:00 часа
 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, гр.Плевен, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 31, тел: 064/864 538; 064/864 370; 064/864 263
1. Дни на отворени врати с провеждане на пресконференции с обществеността по актуални въпроси за мерките по пожарна безопасност и запознаване с характера на работата в РСПБЗН – Плевен от 12.09.2016 г. до 18.09.2016 г.;
2. Откриване на две приемни за граждани и отворени телефонни линии в РСПБЗН – Плевен в периода от 12.09.2016 г. до 18.09.2016 г.;
3. Провеждане на демонстративно занятие в ЦДГ „Иглика”, гр. Плевен, ул. „Карлово” № 4 на 16.09.2016 г. от 10:00 ч.

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Червен бряг,  гр.Червен бряг, ул. „Георги С. Раковски” № 8 тел: 0659/9 22 22; 064/864 681
1. Ден на отворените врати с демонстрация на възможностите на противопожарната техника в сградата на РСПБЗН – Червен бряг на 13.09.2016г.

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Гулянци, гр.Гулянци, ул. „Индустриална” № 10,  тел. 06561/21 21
1. Провеждане на демонстративно ПТЗ – гасене на тава с ЛЗТ и ГТ и представяне възможностите и оборудването на Противопожарен автомобил „Ивеко Еврокарго“  на двора на РСПБЗН-Гулянци на 13.09.2016 г. от 10,00 часа до 12,00 часа;
2. Организирана е  приемна за граждани с обявени открити телефонни линии за връзка – 06561/ 2121 в сградата на РСПБЗН-Гулянци от 12.09 до 16.09.2016г. от 09,30 ч. до 12,00 ч.

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Левски, гр. Левски, ул. „Патриарх Евтимий” № 43; тел: 0650 / 8 08 40
1. Дни на отворени врати от 12.09 до 15.09.2016г. от 08.30 до 17.00 часа;
2. Организиране временна приемна на граждани в РСПБЗН-Левски от 12.09 до 15.09.2016г. от 09.00 до 11.00 часа;
3. Организиране и провеждане на демонстрации пред обществеността на действия при гасене на пожар на ЛЗТ и ГТ и извършване на аварийно-спасителни дейности при отводняване  в сградата на РСПБЗН-Левски на 16.09.2016г. от 09.30 до 11.30 часа.

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Никопол, гр.Никопол, пл. „Европа” № 3, тел: 06541/20 42
1. Дни на отворените врати в сградата на РСПБЗН-Никопол от 12.09 до 14.09.2016 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.;
2. Приемна за граждани с открити телефонни линии в сградата на РСПБЗН-Никопол, в  периода 12.09 – 15.09.2016 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.;
3. Демонстриране пред обществото на тактико – техническите способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации в гр. Никопол, ул. „Ал.Стамболийски” № 5, пред сградата на Община Никопол  на 13.09.2016 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Белене, гр.Белене, ул. „България” № 50,  тел. 0658/3 13 63, 064/864 684
1. Провеждане на Ден на отворени врати в РСПБЗН-Белене  района на РСПБЗН гр.Белене ул. „България“ № 50 на 12.09.2016 г. от 09.00 до  12.00 ч.;
2. Организиране приемна за граждани и открита телефонна линия в РСПБЗН – Белене в периода 12.09 до 18.09.2016 г. от 09.00 – 17.00 ч.;
3. Провеждане на занятие с демонстрация на наличната пожарна техника в РСПБЗН-Белене в Административна сграда на „НЕК“-ЕАД гр.Белене ул. „Ф. Дечев“ № 1 на 13.09.2016 г. от 10.00 – 11.00 ч.;
4. Провеждане на среща между бивши и настоящи служители на РСПБЗН - Белене в гр.Белене ул. „България“ № 50  на 16.09.2016 г. от 16.00 – 17.00 ч.


 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кнежа, гр.Кнежа, ул. „Марин Боев” №1, тел: 09132/70 61; 064/864 648
1. Дни на отворените врати в РСПБЗН – Кнежа на 13.09.2016 г.;
2. Приемни за граждани, открити телефонни линии в РСПБЗН – Кнежа от 09.30 ч. до 12.00 ч.  в периода от 12.09 до 14.09.2016 г.;
3. Провеждане съвместно с ръководствата на детски заведения в района на мероприятия за децата от групите за предучилищна подготовка – запознаване с пожарната техника, демонстрации и др. в сградата на РСПБЗН – Кнежа от 10.00 ч. на 13.09.2016 г.;
4. Провеждане на демонстрация на нова пожарна техника пред обществеността в сградата на РСПБЗН – Кнежа от 10.00 ч. на 15.09.2016 г.

Защо 14 септември е професионален празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР?:

През 1995 г. с Решение № 385 на Министерския съвет на Р.България, датата 14 септември (откриването на Първия пожарникарски събор) е обявена за Професионален празник на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, с което е възстановена традицията, по решение на Първия пожарникарски събор, тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.
На събора, свикан на 14 септември 1905 г. в София са разисквани състоянието на пожарните команди и тяхната техническа въоръженост, правилата за устройство на градските пожарни команди, проектоустав за доброволните противопожарни дружини, мероприятия за подобряване на положението на пожарникарите, осигуряването им в случай на злополука и др. въпроси. Констатирано е сериозно изоставане на пожарната защита в селата и малките градове. По време на събора се основава дружество на пожарните командири и се приема решение за издаване на списание „Пожарно дело” като негов орган. Пожарникарското дружество представлява пожарникарите при предложения и преговори с държавата. Утвърждава се традицията периодично да се провеждат събори (конгреси) на пожарните командири.
Решенията на Първия пожарникарски събор, въпреки големите трудности, се осъществяват на дело. Инициаторите на събора се заемат с изключителна преданост, енергия, професионализъм и всеотдайност с мисията за просперитет на пожарното дело и се изявяват като обществени личности, признати от цялото българско общество. Постигнатото в тази област получава и международна известност и признание. През 30-те години у нас е изграден модел за осигуряване на пожарната сигурност и защита на населението от бедствия, който е характерен и днес за развитите европейски страни.

Кратък исторически обзор на противопожарното дело в област Плевен:

Историята на пожарната команда в област Плевен започва след завършването на освободителната Руско-турска война (1877-1878г.). Руските войски организирали административните, гражданските и противопожарните структури на новосъздадената българска държава.
През този период Община Плевен взема решение за осигуряване на необходимите инструменти и съоръжения за борбата с пожарите.
През 1885 г. за пожарен командир е назначен видния търговец на зърно Цветан Карагашки (1858-1936г.). Под негово ръководство съставът на пожарната се е увеличил на 22 души, със строг режим на работа и висока дисциплина. Създадени били пожарни команди в Ловеч, Червен бряг и Никопол, а към всяка община били учредени пожарни отряди (команди).
Първата сграда на плевенската пожарна била срещу Кооперативния пазар на ул.„В.Левски” №2 (сградата на бившия ресторант „Вит”). След което сградите се сменят още три пъти, докато едва през 1935г. е положен първия камък в основите на днешната сграда на ул. „Св.св. Кирил и Методий” №31.
Непрекъснато се променяла и униформата, екипировката и материалната част на Плевенската пожарна команда. В 10-те години на ХХ в. пожарникарите носели красиви медни каски като на древните гърци. Основните средства за гасене на пожари били пожарните бъчви и ръчните пожарни помпи. В 30-те години на ХХ в., в периода 1924-1931г., по времето на един от най-успешните за ХХ век Плевенски кмет – Иван Миндиликов, са закупени италиански пожарни коли „Фиат”. По-късно доставката на пожарна техника започнала да следва политическата конюнктура в България – след италианските се появили германски коли, а след 1944г. и руски, чешки и др.
Променял се и града, който трябвало да бъде пазен от пожари. В началото на ХХ век Плевен бил едноетажен град: фамилни къщи с дървени гредореди, с дървени покривни конструкции, подови настилки с дюшемета, отопление с твърдо гориво и т.н. Единствените дву- и триетажни къщи били около главната улица. Там били и хановете, хотелите, малките магазинчета и др. Училищата, болниците и другите обществени сгради били три-, четириетажни сгради с дървени гредореди. Производствените предприятия били малки и работели със суровини, които не били пожароопасни. В 20-те години в двора на Плевенската пожарната команда (в VII квартал) е изградена четириетажна дървена противопожарна кула, от която се виждал като на длан целия град. След 1944г. Плевен бързо се променил. Появили се и съвременните пожарни проблеми. Първият основен проблем е свързан с огромното количество вещи и строителни материали, които горят, спомагат за разпространението на огъня и при горенето отделят токсични вещества. Никога не трябва да се забравя, че при всеки пожар, враг №1 за безопасността на хората е не огънят, а димът, който заслепява и задушава. Вторият проблем има връзка с архитектурната гигантомания, т.е. със строителството на високи сгради. Евакуацията на хората, които живеят и работят в такива сгради, по време на пожари или други бедствия и критични ситуации е изключително трудна и сложна задача.
От 01.01.2011г., със Закона за изменение и допълнение на ЗМВР, е създадена Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР, която обединява структурите на бившите ГД „Пожарна безопасност и спасяване“-МВР и ГД „Гражданска защита“-МВР.