Безплатни кардиологични прегледи при пациентки с рак на гърдата през целия октомври в "Сърце и Мозък"

Животът

28-09-2023, 13:45

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Инициативата е посветена на Световния месец за борба с рака на гърдата

Високотехнологичната болница "Сърце и Мозък" стартира кампания за безплатни кардиологични прегледи при пациентки с рак на гърдата с цел превенция на клинична и субклинична проява на кардиотоксичност. Инициативата е посветена на Световния месец за борба с рака на гърдата - октомври, и се организира от клиниката по кардиология с ръководител проф. Яна Симова, с подкрепата на клиника по медицинска онкология с ръководител доц. Наталия Чилингирова.

Кампанията ще продължи през целия октомври, необходимо е единствено предварително записване на час на тел.: 064 678 400. Желателно е пациентите да носят медицинска документация и актуални изследвания, ако разполагат с такива.

Прегледите ще се извършват от екипа по кардиоонкология: д-р Мартина Самарджиева, д-р Вероника Петрушева и д-р Мартин Сираков в следните часове: 

всеки понеделник - от 16,00 до 18,00 ч.; 

във вторник, сряда и четвъртък - от 08,00 до 10,00 ч.

"Проявите на кардиотоксичност са сред най-често срещаните странични ефекти на противотуморната терапия, прилагана за лечение на пациентите с рак на гърдата. Кардиотоксичността може да се прояви под различни форми - сърдечна недостатъчност, ритъмно-проводни нарушения, кардиомиопатиии, исхемична болест на сърцето, тромбоза на артерии и вени. Прегледите ще включват електрокардиограма с измерване на артериалното налягане, щателна ехокардиографска оценка на сърцето с измерване на помпената функция на лява камера, както и оценка на глобалния лонгитудинален стрейн на лява камера, показател, който ни дава възможност да уловим прояви на субклинична (още преди да се е проявила клинично) кардиотоксичност", информира д-р Самарджиева. Пациентките ще има възможност и за проверка на специфични лабораторни показатели, които ще дадат допълнителна информация за състоянието на тяхното сърце като NTproBNP и тропонин. Тези изследвания ще се извършват допълнително, само при желание и не са част от предвидения пакет.

На база на получените резултати ще бъде изготвена прогноза за очаквани прояви на кардиотоксичност при всеки пациент и индивидуален план за проследяването му от кардиолог. Целта е да се предотврати увреждане на сърцето от противотуморната терапия в хода на лечението, за да могат пациентите успешно да проведат целия курс на лечение за рак на гърдата.

Инициативата на болница "Сърце и Мозък" за безплатни кардиологични прегледи при пациентки с рак на гърдата има за цел да привлече вниманието на жените към собственото им здраве и отново да напомни колко важни са профилактичните прегледи.