Млад учен на МУ-Плевен представи два доклада на Конгреса на Европейската асоциация по изгаряния във Франция

Мисия

20-09-2023, 10:22

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Д-р Ирен Богева, специалист по пластично-възстановителна и естетичнта хирургия, взе участие в Конгреса на Европейската асоциация по изгаряния в периода 6 - 9 септември 2023 г. в гр. Нант, Франция. 

Научният форум 20th Congress of European Burns Association EBA се проведе под мотото „Life beyond survival” в Конгресния център на гр. Нант, намиращ се по поречието на р. Лоара. Конгресът бе фокусиран върху мултидисциплинарния подход в лечението и проследяването на пациентите, преживели термични травми. Обърна се внимание на факта, че лечението на изгаряния надхвърля само физическите страдания и рани. Участие взеха специалисти от различни направления, извън пластичната и реконструктивна хирургия, които са ангажирани с тази група пациенти – физиотерапевти, интернисти, анестезиолози, нутриционисти, психолози и др. Целта беше да се насочи вниманието върху социалната интеграция и емоционалното здраве на пациентите. 

Д-р Ирен Богева се представи с два доклада в две различни секции. Единият доклад бе на тема „3D биопринтирането като метод за създаване на биоактивна превръзка“, представящ работата й върху създаване на 3D биопринтиран кожен заместител. Докладът по тази тема предизвика оживена дискусия, тъй като колегите й показаха силен интерес как ще продължи разработването на това проучване.

Другата тема представи анализ на микробиологичните данни за пациентите, лекувани в Отделение по Пластично-възстановителна и естетична хирургия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - Плевен.

Д-р Ирен Богева сподели впечатленията си от Европейския форум по изгаряния: „Тъй като силно застъпени в днешно време са насоките за създаване на дермални заместители, се запознах с напредъка в тази област, като бях поканена на специално представяне на новостите в лечението на рани с превръзка, създадена от кожа на риба треска. За съжаление, много от наличните на световните пазари дермални заместители все още не са достигнали до България, а и цената е висока, което ги прави недостъпни за повечето пациенти.“

Участниците в Конгреса на Европейската асоциация по изгаряния бяха от всички европейски държави, но също и от Чили, САЩ, Тунис, Иран и др.

Участието в научния форум е финансирано по проект BG-RRP-2.004-0003 „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“ с цел международно сътрудничество и повишаване на научната експертиза на учени от Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-Плевен.