НАП - Плевен събра близо 1,5 млн. лева просрочени задължения от получатели на обществен ресурс

Парите

01-09-2022, 16:33

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Почти половин млн. лв. от задълженията са внесени след наложен запор, а около 1 млн. лв. са платени доброволно

Публичните изпълнители от офиса на НАП Плевен събраха близо 1,5 млн. лв. просрочени задължения от получателите на обществен ресурс за първите седем месеца на годината. Почти половин млн. лв. от задълженията са внесени след наложен запор, а около 1 млн. лв. са платени доброволно. С цел повишаване на събираемостта на публичните задължения на лица – изпълнители по договори възложени от разпоредители с бюджетни средства и по проекти по оперативни програми от Европейски фондове, НАП получава  информация за предстоящи плащания от държавата към частни субекти чрез автоматизирана информационна система „РМС Плащания“. 

Системата изисква преди всяко плащане от държавен или общински орган към изпълнител на обществена поръчка или друг получател на обществени ресурси, да се провери дали дружеството има неплатени данъци, осигуровки или други публични задължения. Ако бъдат установени такива, публичните изпълнители на НАП могат да използват цялата или част от сумата на обществения ресурс, за да бъдат погасени дълговете на задължените лица към бюджета.

При уведомяване на приходната администрация и в случаи на непогасени публични задължения, Агенцията налага своевременно обезпечителни мерки, с приоритет върху вземанията по съответните сключени договори.