Курсанти от ВВВУ "Георги Бенковски" участваха в международна конференция

Представителите на ВВВУ получиха дипломи за най- добри презентации

Тематиката на 7-мата Международна научна конференция „Екологичното инженерство и опазване на околната среда“, която се проведе от 30.09.2021 до 3.10.2021 . предизвика интереса и на курсанти от ВВВУ "Георги Бенковски".

Организаторите от Националната Асоциация за екологично инженерство и опазване на околната среда и Института за космически изследвания и технологии към БАН приеха с интерес участието на млади изследователи от военно училище.

Темите, които презентираха курсантите сержант Йоанна Данева - "Екосистема и биоразнообразие", старши сержант Радостин Павлов - "Възобновяеми източници на енергийни биогорива-соларни панели“ и старши сержант Ивайло Захариев - "Космически технологии за оценка състоянието на околната среда" бяха оценени високо от опитните хабилитирани участници в събитието.

Представителите на ВВВУ "Георги Бенковски" получиха дипломи за най- добри презентации и мотивиращите оценки на чл.кор. проф. Христо Найденски от Института по микробиология към БАН и проф. Пламен Ангелов от ИКИТ-БАН.

В престижния международен форум са участвали учени от Русия, Украйна, Китай, Алжир, Кипър, Италия, Белгия.