Представители на "Локхийд Мартин" на работно посещение във ВВВУ "Георги Бенковски"

Подготовката на преподавателския екип от ВВВУ "Георги Бенковски" за обучение и усвояване на очаквания нов изтребител от четвърто поколение F-16 Блок 70 е изключително важна и основополагаща.

Генералният мениджър  по практическото обучение Ричард Садлер и мениджър обучение Роберт Кларк от компанията "Локхийд Мартин Аеронавтикс" са на работно посещение във ВВВУ "Георги Бенковски".

Целта е да се финализира процеса на тематичната подготовка по различните авиационни дисциплини за обучението на преподавателите от авиационното ни училище.

Курсът трябва  да започне от 1 ноември 2021 г., след като се подпише Техническото споразумение между страните партньори до края на октомври.

Методиката предвижда в продължение на осем месеца, с лектори – инструктори от фирмата да се подготвят основни обучители, които след около 300 часа теория и практика ще получат сертификат.

Гостите от "Локхийд Мартин Аеронавтикс" бяха запознати с историята, структурата и системата на обучение  на ВВВУ "Георги Бенковски" от заместник началника по професионалното обучение и международното сътрудничество полковник Андриян Колев.

Процедурата и методиката на обучение се уточняват с представители на водещите катедри от факултет "Авиационен".