Консултации за съставите на СИК по повод частичните избори в Ясен ще се проведат на 26 май

Консултациите ще започнат в 11.00 ч. на 26.05.2021 година в Заседателната зала на Община Плевен

На основание Указ № 72 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясен, Община Плевен, (обн. ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г.), Решение № 9-МИ от 13май 2021 г. на Централната избирателна комисия,  чл. 91, ал.1, изр. 2, във връзка с чл. 464, т.13 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническа подготовка за произвеждането на изборите, кметът Георг Спартански отправя  покана за провеждане на консултации за определяне състав на секционна избирателна комисия  (СИК) в кметство Ясен, община Плевен.

Консултациите ще започнат в 11.00 ч. на 26.05.2021 година в Заседателната зала на Община Плевен, находяща се на трети етаж на административната сграда на пл.„Възраждане” № 2, гр. Плевен.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Поканата за насрочване на консултации за определяне състав на СИК е публично оповестена на интернет страницата на Община Плевен, в категория „Дейности“, меню „Избори“ и подменю „Частични избори за Кмет на Кметство Ясен на 27 юни 2021 г.“.