Силвия Иванова ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на с. Ясен

Общински съвет - Плевен прие решението на днешното заседание с 37 гласа „за“, 2 „въздържал се“, „против“ няма

Силвия Иванова ще изпълнява временно длъжността кмет на кметство с. Ясен до полагане на клетва от новоизбрания кмет на населеното място. Общински съвет - Плевен, прие решението на днешното заседание с 37 гласа „за“, 2 „въздържал се“, „против“ няма.

При обсъждане на точката бяха направени две предложения от залата - за Генади Динков и за Силвия Иванова. След отвод от страна на Генади Динков на гласуване бе подложена само кандидатурата на Силвия Иванова.

До избора на врид кмет на кметство с. Ясен се стигна след като избраният на този пост на местните избори Йото Добрев подаде оставка и правомощията му бяха прекратени предсрочно с решение на ОИК - Плевен от 11.02.2021 г. Оставката е с вх. №ОбС-0635/11.02.2021г. и бе подадена до Общинска избирателна комисия чрез председателя на Общинския съвет по предвидения в Закона за местното самоуправление и местната администрация ред. Съгласно чл.42, ал.6 от Закона, „…когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността за срок до полагането на клетва от новоизбрания кмет…“ на съответното населено място.

Очаква се с указ на президента на Република България да бъде насрочена дата за частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен.