Плевенско сдружение ще разпространи резултатите от пореден европроект на тема безопасен интернет

Приключва работата по още един интересен проект с плевенско участие

Приключва работата по още един интересен проект с плевенско участие. Eкипът на сдружение „Учебна работилница Европа“ e партньор по проект „Education @home многоезичен дигитален наръчник за родители в областта на медийното образование под формата на уеб базирано приложение/APP (Acronym: @home)“ по програма „Еразъм+“, Стратегически партньорства за обучение на възрастни. Координатор е сдружение „Правото в Европа“, Йена, Германия, а партньорите са от Люнебург, Германия, Гърция, Словения, Австрия и сдружение „Учебна работилница Европа“ - Плевен, България.

Това е поредният от вече 8 проекта, финансирани по програма „Еразъм“, чиито теми са с рисковете в интернет и необходимостта от обучение за експерти, учители и родители, и в които плевенското сдружение е партньор.

Изходна база за проект „@home“ е фактът, че необходимостта от европейско образоване на родителите по отношение на собствените им медийни умения, но най-вече на тяхното медийно образование, нараства във всички страни. Децата и юношите днес все по-рано намират дом в цифровите медии, където откриват все по-сложни онлайн светове и възможности. За разлика от реалния свят, там потреблението избягва родителския контрол, а родителите днес често имат малко медийни познания и често не успяват да следят актуалната информация, както и напредъка на децата си в тази сфера.

На 29 септември 2020 г., от 14:00 часа, в новата конферентна зала на ПГЕХТ „Проф Асен Златаров“ ще се проведе заключителното събитие по „@home“ - Симпозиум на мултипликаторите. На него са поканени педагози, родители, социални работници, експерти в областта на социалната и консултантска работа с младежи.

На симпозиума ще бъде представена интерактивната интернет платформа на проекта и уеб базираното приложение. Участниците ще изгледат някои от изработените по проекта образователни филми, сред които и двата, създадени от плевенски ученици от СУ „Иван Вазов“, ПГПЧЕ и ПГЕХТ „Проф Асен Златаров“. Участниците във видеофилмите ще получат сертификати от сдружение „Учебна работилница Европа“.

Събитието ще завърши с дискусия по повдигнатите във филмите проблеми, с изказване на мнения и изводи.

В интернет страницата на проекта www.youmme.eu освен уеб-базирано приложение „You Media & Me“, представляващо многоезично консултиране на родители и педагози на 5 езика, можете да намерите също Експертен архив с въпроси и отговори за консултиране и атрактивно представен Речник на термините.