МУ-Плевен посреща 460 първокурсници с тържество на открито

Тази година сред първокурсниците трима са новоприетите студенти с максимален бал 36.00, записани в специалност „Медицина“

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) ще отвори врати днес, 21 септември, за да посрещне 460 студенти-първокурсници, приети за обучение в 14 специалности, 4 магистърски и 10 бакалавърски програми, в професионалните направления медицина, фармация, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. Висшето училище реализира успешен прием на студенти по държавна поръчка за магистърските специалности «Медицина» (118) и «Фармация» (49), както и за бакалавърските специалности – общо 207 новоприети студенти в 10 специалности и 65 студенти след придобита степен „Бакалавър“ в три магистърски програми – „Управление на здравните грижи“, „Здравен мениджмънт“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. След запълване на местата по държавна поръчка, в рамките на свободния капацитет, МУ-Плевен за поредна година обяви места за обучение срещу заплащане – 10 са записаните студенти платено обучение в специалностите «Медицина» и «Фармация» и 11 в бакалавърските специалности.

На тържественото откриване на новата академична 2020/2021 година общо 460 първокурсници ще прекрачат прага на плевенската Алма Матер при спазване на всички противоепидемични мерки. На тържествена церемония на открито в двора на Ректората за поредна година те ще изпълнят ритуала по полагане на академична клетва, която ги прави морално съпричастни към основните ценности и мисията на Университета, към Етичния кодекс и академичните традиции. Ритуалът за полагане на клетва от първокурсниците бе въведен през 2018 г. за официалния старт на учебната година на новоприетите чуждестранни студенти. Те първи тържествено повториха думите на клетвата, декларирайки, че ще уважават своите преподаватели и състуденти, както и достойнството на пациентите.

Тази година сред първокурсниците трима са новоприетите студенти с максимален бал 36.00, записани в специалност „Медицина“ – Ралица Иванова, Галин Георгиев и Антонио Николов. Ралица Иванова от град Ловеч ще отговори на приветствията на ректора, на гостите и на председателя на Студентски съвет, посочвайки причините за избора си да се обучава именно в плевенската Алма Матер.

Академичното ръководство на Медицински университет - Плевен традиционно организира за новоприетите студенти-първокурсници и за преподавателите Тържествено откриване на новата академична година. В условията на епидемична обстановка събитието ще се проведе на открито в двора на Ректората при спазване на всички противоепидемични мерки

Празникът на 21 септември, понеделник, ще протече със следната програма:

9.30 ч - Посрещане на новоприетите студенти-първокурсници в двора на университета със свитъци с химна на академичната общност Gaudeamus.

10.00 ч - Посрещане на Академичното Ръководството с изпълнение на химна на академичната общност Gaudeamus от Общинска хорова формация „Гена Димитрова“ с диригент Анелия Дечева.

- Представяне на Академичното Ръководството от проф. Маргарита Александрова, зам.-ректор по учебната дейност, водещ на тържеството.

- Приветствие на Ректора на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов към новоприетите студенти.

- Приветствие от Председателя на Студентски съвет.

- Обръщение на студент-първокурсник, приет с най-висок бал от Кандидатстудентска кампания 2020

- Връчване от Ректора на студентските книжки на първокурсниците, приети с най-висок бал по всички специалности на факултетите и колежа.

- Тържествено полагане на Академична клетва от първокурсниците.

- Финален музикален поздрав от Общинска хорова формация.