От 280 кандидати за бакалавърските специалности половината ще се явят на тест по биология в МУ-Плевен

Той ще се проведе на 21 юли

Предстои третият присъствен кандидатстудентски изпит от редовната сесия на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) – тестът по биология за бакалавърските специалности. Той ще се проведе на 21 юли, вторник, 2020 г. от 10.00 до 12.00 ч в залите на Учебния корпус на висшето училище. Пропускането на кандидатите в залите ще се осъществи от 9.00 до 9.30 ч. при спазване на всички противоепидемични мерки.

След приключване на онлайн приема на кандидатстудентски документи за бакалавърските специалности общият брой на кандидатите е 280, от които на теста ще се явят 114 зрелостници. По-голяма част от кандидатите  – общо 92 – се възползваха от възможността да кандидатстват онлайн на предварителния тест по биология, а останалата част използват оценката от матурата си по биология в надпреварата. Няколко са възможностите на кандидат-студентите за участие в класирането за специалностите на Факултетите „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и на Медицинския колеж – с оценка от теста по биология от редовната сесия, с оценка от изнесената и предварителната сесии; със зрелостен изпит по биология или с оценка от друга матура по избор.

Предварителните кандидатстудентски изпити за бакалавърските специалности на Медицински университет – Плевен се проведоха изнесено в градовете Враца, Монтана, Велико Търново, Видин и Разград, както и онлайн. Общо 15 кандидат-студентите, утвърдени за ранен прием, се записаха в срок до 03 юли 2020 г. Бакалавърските програми на Медицински университет – Плевен са общо 10 в 3 професионални направления – здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. Непроменени остават таксите за обучение по държавна поръчка и в платена форма. Бакалавърските специалности във Факултет „Здравни грижи“ са „Медицинска сестра“ и „Акушерка“; във Факултет „Обществено здраве“ – „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“ и в Медицински колеж – „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“ и „Медицинска козметика“. За миналата учебна година МУ-Плевен разкри две нови специалности във Факултет „Обществено здраве“. Новата бакалавърска програма по „Социални дейности в здравеопазването“ е с прием след средно образование по държавна поръчка. От 2019 г. стартира и приемът на документи за новоразкритата магистратура по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ в задочна, платена форма на обучение, след завършена бакалавърска степен. Висшето училище запазва приема по специалност „Социални дейности“ в платена форма на обучение.

В рамките на три дни  – 20, 21 и 22 юли 2020 г. – се записват новоприетите студенти-първокурсници след първо класиране в магистърските специалности на МУ-Плевен – „Медицина“ и „Фармация“. Четирима кандидати са класирани с максимален бал (36), пълни шестици на конкурсните изпити по биология и химия и от дипломата за средно образование, от които трима мъже и една жена. Студентите, класирани за специалност по второ желание, задължително се записват и участват в следващите класирания за по-предната желана от тях специалност, освен в случаите, когато декларират отказ от участие в следващо класиране за прием по по-предното желание. Декларацията се попълва при записването. Неприетите кандидати не заявяват желанието си да участват във второ класиране. Приетите на следващо класиране кандидати се определят автоматично в съответствие с реда на посочените от тях желания и по низходящ ред на състезателния бал в съответната категория.

На сайта в раздел Прием 2020 е публикуван График за излизане на класиранията и записване на новоприетите студенти в МУ-Плевен. На 22 юли вечерта ще излезе второ класиране на новоприетите студенти в специалностите „Медицина“ и „Фармация“. Първо класиране на кандидатите за бакалавърските специалности на МУ-Плевен ще излезе на 23 юли 2020 г. Неприетите кандидати участват автоматично до трето класиране, без да заявяват желанието си за това. След трето класиране попълването на незаетите места става след задължително подаване на заявление в МУ-Плевен. Заявлението, по образец, публикуван на сайта, се подава  на посочената за целта електронна поща.

На 21 юли 2020 г., вторник, в 9.40 ч в зала 405, ет. IV на Медицински колеж, Учебен корпус на произволен принцип от кандидат-студент ще се извърши тегленето на варианта на кандидатстудентския тест по биология за бакалавърските специалности при Медицински университет – Плевен. Това ще се случи в присъствието на зам.-ректора по учебната дейност проф. Маргарита Александрова, членове на Академичното Ръководство, председателя на Комисията за оценяване на конкурсните работи по биология доц. Милена Атанасова, председателя на Техническата комисия за прием на кандидатстудентски документи Виржиния Лазарова и журналисти.

Ползването на предпазни маски в деня на изпита е задължително за всички!