МУ-Плевен подписа интердисциплинарно споразумение с няколко университета

Четири български висши училища се обединиха в създаването на уникален образователен продукт

Домакин на споразумението бе Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП), което заедно с Медицински университет – Плевен, Медицински университет – Варна и Медицински университет – Пловдив сключи меморандум за съвместни хибридни магистърски програми. Предмет на сътрудничеството са обучението в електронна среда, софтуерното администриране на медицинска техника и апаратура, както и телемедицината.

"Това събитие беше решено от една съвсем спонтанно възникнала идея, която споделих с министър Вълчев и аз искам да благодаря за неговата подкрепа и за незабавния му отклик“, сподели ректора на ВУТП, проф. д-р Миглена Темелкова. „Идеята беше продиктувана от нарастващата нужда от инженерни кадри, които да обслужват медицинския сектор, от инженерни кадри, които да са адекватни на медицинските иновации и технологии, с които работят българските и световните лекари. Така възникна тази своеобразна колаборация и съм изключително щастлива, че тази идея прерасна в един мини инженерно-медицински клъстър или една мрежа от университети, които имат волята, желанието, силата и готовността да произведат три уникални, различни специалности. Във всеки един от медицинските университети, с които днес ще подпишем меморандуми за сътрудничество, меморандумите са различни, като тръгнем от Софтуерно програмиране в областта на медицината с МУ-Пловдив, преминем през Компютърното администриране на медицинска техника и апаратура с МУ-Варна и стигнем до Телемедицина в МУ-Плевен. Благодаря изключително много на колегите ректори, които в разговорите си с мен споделиха и помогнаха да генерираме тези уникални области, в които е налице недостиг от компетентни и подготвени специалисти. По този начин, ние отговаряме на изискванията на Стратегията за висше образование, на изискванията на пазара на труда, като произведем конкурентоспособни млади специалисти, които да бъдат в синхрон с най-новите технологии, които са потребни на медицината и на българските лекари.
Аз осъзнавам, че с тази наша стъпка, ние пораждаме много въпросителни и много голяма потребност от промяна в регулаторната рамка, въобще на българското висше образование“, каза още проф. Темелкова.

Специален гост на събитието бе Министърът на образованието Красимир Вълчев, който е съпричастен към осъществяването на идеята за хибридно партньорство. Самият той сподели, че новата стратегия за висшето образование включва изграждането на интердисциплинарни и междууниверситетски мрежи.

"Моето присъствие тук не е защото имам някакъв принос, нямам никакъв принос или ако имам, той е миниатюрен“, посочи министърът. „То е, за да изразя положителното отношение на Министерството, моето лично, към това, което правите. Поздравления за всички вас! За четирите висши училища, най-вече, защото показвате колаборативност, показвате как трябва да се случват нещата в сътрудничество и взаимодействие. Това е бъдещето! Ако погледнем историята на човечеството, общностите са се развивали и оцелявали, когато са си взаимодействали. Мрежите са тези, които са направили хората по-добри, по-умни и по-благоденстващи. Мрежите са тези, на които ще разчитаме в системата на висшето образование, както в страната, така и в световен мащаб. Всяко едно от вас (висшите училища) няма да бъде достатъчно голямо, за да има преподаватели във всички профили, да поддържа интедисциплинарни специалности. Начинът да се случва това е да бъдете свързани, да обедините капацитета си. Пример за това е Висшето училище по телекомуникации и пощи, което е едно малко висше училище, но то може да даде своя принос с капацитета на своите преподаватели, на други висши училища, в които да бъдат изградени такива интегрални специалности. Днешното споразумение ще даде конкурентно предимство в бъдеще на всички страни. Ние сме избрали навремето да създадем една мрежа от висши училища, много на брой, не са под една шапка. Ние трябва да имаме динамични свързани звена в системата на висшето образование. Вие казвате днес „Ние не сме самодостатъчни, ние искаме да работим заедно, защото знаем, че времето, което предстои, времето, за което подготвяме днешните студенти, изисква много по-комплексни умения“, каза още Вълчев.

Министър Вълчев изрази надежда, че в следващите десет години почти всички висши училища ще бъдат част от европейски университетски мрежи, което пък е бъдещето на европейското образование, „защото дори немските и френските висши училища са малки на eдин глобализиращ се образователен пазар“, бяха думите му.

Ректорът на МУ-Плевен, проф. д-р Славчо Томов д.м.н, призна:

"Когато преди няколко седмици получих обаждане по телефона от проф. Темелкова и тя сподели идеята си за едно съвместно сътрудничество, твърде малко знаех за Висшето училище по телекомуникации и пощи. Това ме накара да вляза в интернет и да проуча, така установих първото общо нещо между тяхното Висше училище и нашето. Прав е министърът, че ние сме едни от най-малките. Нашият медицински университет е най-малкият и като капацитет, и като академичен състав, това касае силно и ВУТП. Но „малките“ са много по-адаптивни и много бързо и лесно отговарят на бързо променящата се академична ситуация в света, в Европа и в страната. Все пак, ми позволете да споделя и още нещо. Много по-отдавна, висшите медицински училища във Варна, в Плевен и в Пловдив, са създали една своеобразна мини университетска мрежа, защото ние координираме своите действия във всяка една стъпка и по някакъв начин може би сме подготвени за това, което се случва. Да, може би това трябваше да се случи по-рано, но знаете, че образователната система е малко консервативна и трябваше да се положат много усилия, за да се положи нормативната база, за да стартират всички тези процеси. Сега се случва едно позитивно сдружение на всички медицински училища. Това е един много позитивен акт.“