128 души в област Плевен ще започнат работа по регионалната програма за заетост

Планираното начало на изпълнение на програмата е от 3 август до 1 декември

317 166 лв са предвидени за област Плевен чрез Регионалната програма за заетост в Националния план за действие по заетостта през 2020 година, с които ще се финансира субсидирана заетост за не по-малко от 3 и не повече от 4 месеца. Предвижда се в в област Плевен да бъдат наети 128 души по Регионалната програма -  90 броя работни места на пълен работен ден (8 часа) и 38 броя работни места на непълен работен ден (4 часа).

Разпределението на работните места по общини е както следва:

Областна администрация – Плевен 10 души - /работници в Защитена местност „Кайлъка”/

Община Левски – 7 души /8 часов пълен работен ден/

Община Пордим – 7 души /8 часов пълен работен ден/

Община Плевен – 18 души /8 часов пълен работен ден/

Община Гулянци – 9 души /8 часов пълен работен ден/

Община Червен бряг – 7 души на 8 часа и 16 души на 4 часов работен ден

Община Кнежа – 10 души /8 часов пълен работен ден/

Община Долна Митрополия – 6 души /8 часов пълен работен ден/

Община Долни Дъбник – 5 души /8 часов пълен работен ден/

Община Искър – 7 души /8 часов пълен работен ден/

Община Никопол – 4 души на 8 часа и 14 души на 4 часов работен ден

Община Белене – 8 души на 4 часов работен ден

Броят на работните места по общини се определя на база средногодишно равнище на безработица през предходната година в съответната община, средногодишен брой на регистрираните безработни през предходната година в съответната община и потребност на работодателите от работна сила през предходната година в съответната община. Целевите групи, които могат да бъдат обхванати от Регионалната програма за заетост са регистрирани безработни младежи до 29 г.,  с подгрупа до 25 г., младежи които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни лица с ниска или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в това число безработни с ниско образование (включително от ромски произход); безработни лица с трайни увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в това число обезкуражени лица.

Планираното начало на изпълнение на програмата е от 03.08.2020 до 01.12.2020 г.