Министър Петкова запозна Уилям Магууд с процедурата за реализация на АЕЦ "Белене"

Министърът на енергетиката проведе телефонен разговор с генералния директор на Агенцията за ядрена енергия

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова проведе телефонен разговор с генералния директор на Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) на ОИСР Уилям Магууд.

За България ядрената енергия играе важна роля за осигуряване на националната, регионалната и европейската енергийна сигурност, подчерта министър Петкова. По нейните думи, през изминалите повече от четири десетилетия АЕЦ "Козлодуй" е стожер на българската енергетика, осигуряващ повече от 30% от националното производство на електроенергия. Министър Петкова запозна г-н Магууд с процедурата за реализация на АЕЦ "Белене", подчертавайки, че българската държава разглежда проекта като дългосрочно решение за осигуряване на чиста и надеждна енергия на достъпни цени и за гарантиране сигурността на енергийните доставки в целия регион.

Бъдещото членство на Република България в Агенцията за ядрена енергия от 1 януари 2021 Г. също бе сред обсъжданите теми по време на разговора. Решение за това бе взето от българското правителство в края на 2019 г. Към момента разглеждането на българската кандидатура е приключило и всички страни членки на Агенцията са подкрепили България. Предстои Съветът на ОИСР също да вземе решение.

Министър Петкова и Уилям Магууд обсъдиха и проекта за създаване на регионална инициатива за ядрен напредък в рамките на АЯЕ. Проектът има за цел да обедини страните от региона на Централна и Източна Европа, заинтересовани от развитието на ядрената енергия за мирни цели. Очертани са четири приоритетни области на бъдещо сътрудничество в рамките на инициативата – анализ и развитие на дългосрочната енергийна надеждност, управление на радиоактивни отпадъци, ефективна комуникация с обществеността и развитие на инфраструктурата и образованието за иновации. България проявява интерес за участие в последните три от тях, информира министър Петкова.

Господин Магууд представи текущата ситуация по отношение безопасната експлоатация на атомните централи по света и как ядреният сектор се представя по време на кризата с COVID 19. През последните месеци АЯЕ направила проучване за това сред държавите-членки. Изводът е, че атомните електроцентрали са изключително надежден и стабилен източник на енергия.