Голяма шивашка фирма дари маски на граждани, Дома за медико- социални грижи и Община Плевен

Волята на фирмата дарител е да остане анонимна

Голяма плевенска шивашка фирма произведе и раздаде вчера безплатно 600 бр. предпазни средства – маски, на граждани пред два големи магазина на търговска верига в часовете от 08.30 до 10.30 ч., когато е препоръчително да пазаруват хора над 65-годишна възраст.

Същата фирма дари днес на Община Плевен 200 маски за служители, работещи в сферата на социалните дейности, и за доброволците, снабдяващи самотно живеещи възрастни с лекарства, храна и продукти, а на Дома за медико-социални грижи за деца предостави 400 бр. от ушитите предпазни средства.

Волята на фирмата дарител е да остане анонимна.