Община Плевен извършва обработка срещу кърлежи на градските площи

Предвид популацията на кърлежите пръсканията ще бъдат периодични, информират специалисти.

В края на миналата седмица Община Плевен стартира наземна обработка срещу кърлежи на зелените площи в града. Местата на третиране са обозначени със съобщения. Дейностите се извършват по райони от фирма ДДД 1 съгласно подписан договор след проведена обществена поръчка. Началото е в Централната градска част, приключват се пространствата в жк „Дружба”, следва жк „Сторгозия” и всички останали. Предвид популацията на кърлежите пръсканията ще бъдат периодични, информират специалисти.

Обработка срещу кърлежи ще бъде извършена и на част от територията в парк „Кайлъка”, съобщават от Областната администрация. Тя ще се проведе на 16 април 2020 г., четвъртък, между 07.00 и 12.00 часа. Подлежащите на третиране терени са около 60 дка, преимуществено ще бъдат третирани площите около пешеходната зона в началото и централната част на „Кайлъка” до Бригадирската поляна, включително. Оповестяването е в изпълнение на Наредба № 13/2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

През м. април или през м. май ще бъде проведена и обработка срещу комари в парк „Кайлъка”, информират още от Областната управа.