Приеха промени в решението за кредита на Общината за ремонтите на пл. "Свобода" и Автогарата

С 31 гласа “за“ и 8 „въздържал се“

С 31 гласа “за“ и 8 „въздържал се“, Общинският съвет на Плевен измени решението си за кредита на Общината за основен ремонт на пл. "Свобода" и пешеходната ул. "Васил Левски" от пл. "Свобода" до пл. "Стефан Стамболов" и на Автогара Плевен. Решението за финансиране на проектите бе прието първоначално през декември 2018 г., след което заради преизчисления на суми за ремонти бяха гласувани промени в декемврийското заседание 2019 г.

След кратък дебат по предложението днес местният парламент прие следното решение:

- Отменя Решение № 035 от 19.12.2019 година на Общински съвет - Плевен.

- Изменя Решение № 1172/20.12.2018 год., както следва:

т. 13. Дава съгласие за осигуряване на собствен финансов принос от Бюджета на Община Плевен, равняващи се до 564 860 лева.

В останалата си част решението от декември 2018 г. на Общинския съвет остава без промяна.