Националният щаб обяви строги мерки за областите с потвърдени случаи на коронавирус

При коронавирус в учебни заведения занятията се спират за 14 дни

След новите два случая на заразени с коронавирус в столицата от Националния оперативен щаб излязоха с препоръки за нови извънредни мерки в страната.

Ето част от акцентите, които шефът на щаба ген.-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски обяви пред медиите на брифинг в Министерски съвет. Те касаят областите с потвърдени случаи на коронавирус - Плевен, Габрово и София.

Учебни занятия и занимания в детските заведения 

"Учебните занимания не се отменят. Отменянето на занятия в учебни заведения, както и посещенията в детски градини и ясли да се прилага в конкретни заведения, съобразени с констатирани случаи на коронавирус и интензитета на разпространение. При констатиране на потвърдени случаи в детско или учебно заведение трябва да се преустановят учебните занятия и посещения за 14-дневен срок. Ученик, чието семейство е отчетено като контактно, не може да посещава учебното заведение. При доказване на учител, заразен с коронавирус, практиката в повечето европейски държави е затваряне на цялото учебно заведение за 14-дневен срок. Да не се допускат в детски и учебни заведения деца, ученици, учители и помощен персонал с грипоподобна симптоматика.  Забранява се провеждането на масови мероприятия - бели и зелени училища и екскурзии", коментира генерал-майор Венцислав Мутафчийски. 

Домове за социални услуги и възрастни хора 

"Забранява се посещението на външни лица в домовете за социални услуги, домовете за възрастни хора и др. Възрастните хора са най-чувствителната група, при която има най-голям риск от смъртност. Такъв проблем в момента има в Канада, където има заразен цял дом за възрастни хора", каза генерал-майор Венцислав Мутафчийски.  

Научни прояви

"Да се отменят конгреси, конференции и други научни прояви. Това не е екзотична мярка и беше една от първите, които научните среди по света си самоналожиха, без да чакат препоръки от правителства и СЗО. Има достатъчно интерактивни и дистанционни форми за научни изяви", посочи ген.-майор Мутафчийски.

Културни мероприятия /кина и театри/

"Разбира се, както ви казах има право областните управи в зависимост от интензитета на огнищата, които са в дадените области да наложат и по-твърди мерки спрямо тези заведения. По принцип на този етап смятаме, че може да се препоръчат същите мерки, които са в незаразените области, а именно – до 250 човека, дезинфекция между отделните представления, през един ред стоящи хора. Сами разбирате, че само с ограничението до 250 човека ще отпаднат доста от мероприятията. Самият факт, че препоръчваме през един стол ще има доста голям ефект. А самата отговорност на хората, дали ще отидат на тези мероприятия, е друг въпрос. Ние сме длъжни да ги предупредим,ч е тази зараза се предава от човек на човек", отбеляза генерал-майор Венцислав Мутафчийски.

Спортни мероприятия

"Провеждането на спортните мероприятия се преустановява. При невъзможност за отлагане или препланиране, спортните прояви се провеждат без публика и това е свързано предимно с международни квалификационни срещи", посочи генерал-майор Венцислав Мутафчийски.

Придвижване 

"Препоръките за ограничаване на придвижвания само поради трудови, служебни причини, по неотложност или здравословни причини. Това е съвсем нормално. Не значи блокиране на градовете, а просто да се избягват ненужните ходения из града. Всъщност не трябва да спира производството. Не трябва икономиката, не трябва да спира работата на администрацията, но трябва да се спрат излишните ходения наляво и надясно. Това е препоръка", каза Мутафчийски.

"Тези препоръки засягат всичките места, в които има струпване на хора. Трябва да се осигури минимум един метър разстояние между хората. Ако не могат да спазват тези препоръки, по-добре да се затворят", посочи ген. Мутафчийски

"Решаващата роля в прилагането на тези мерки е на Министерството на здравеопазването с неговите лостове, с които разполага в лицето на районите здравни инспекции. Всъщност това са препоръките към МЗ, там могат да подлежат на корекция - те стават актуални само след като е издадена заповед на министъра на здравеопазването", заяви още той.