Районна прокуратура – Плевен се самосезира заради евентуално замърсяване на водите на река Осъм

Образувано е досъдебно производство

Районна прокуратура – гр. Плевен се самосезира след излъчен репортаж в предаването "Неделята на Нова" по Нова телевизия за нов случай на евентуално замърсяване на водите на река Осъм в района на село Черковица, обл. Плевен.

Във връзка с данните, изнесени в излъчения на 12.01.2020 г. репортаж, е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 352, ал.1 от НК. В хода на предстоящите процесуално следствени действия ще се събират доказателства относно степента на замърсеност на водите на р. Осъм. Представлява ли реката опасност за хора или животни и растения и годна ли е водата за използване за културно битови, здравни, земеделски и други стопански цели. Ще се установява източника на наблюдаваното оцветяване  на водите на реката и на лице ли е причинно – следствена връзка между него и дейността на намиращото се в близост предприятие за производство на домакинска и тоалетна хартия.

През изтеклата година прокуратурата е водила и друго досъдебно производство, с предмет предходно оцветяване на водите на р. Осъм в района на с. Черковица. В хода на проведените процесуално следствени действия, обаче, не са били събрани годни доказателства за наличието на замърсяване на водното течение на реката и наказателното производство е било прекратено. 

Разследването по новообразуваното досъдебно производство продължава.