Още едно сърце за капачки "затуптя” в Плевен

За осъществяването на проекта помогнаха управителите на "Mania Tower" и ръководството на ТП на НОИ град Плевен

"Mania Tower“ и НОИ - Плевен се включиха в кампанията "Капачки за бъдеще". С общи усилия те поставиха третото сърце в Плевен, в което ще могат да се събират пластмасови капачки.

То се намира пред сградата "Mania Tower" (бившият хотел "Плевен"). Всеки, който желае да се включи в кампанията, вече може да остави капачките си в сърцето пред сградата.