Mобилни екипи на ОДМВР - Плевен ще посетят Тодорово, Горталово и Беглеж

За подобряване на дейността по опазване на обществения ред и изпълнение на мероприятията, заложени в план на МВР и план на ОДМВР - Плевен за противодействие на конвенционалната престъпност през месец февруари мобилен екип от служители на ОДМВР – Плевен ще посети населени места в областта.

22 февруари - Населени места към Второ РУ Плевен 

Село Тодорово - 09.30 часа – кметството на село Тодорово

Село Горталово – 10.30 часа - кметството на село Горталово
Село Беглеж – 11.30 часа - кметството на село Беглеж.