Mобилни екипи на ОДМВР - Плевен ще посетят Ралево, Ласкар и Николаево

Продължават срещите на полицията с жителите в областта

За подобряване на дейността по опазване на обществения ред и изпълнение на мероприятията, заложени в план на МВР и план на ОДМВР-Плевен за противодействие на конвенционалната престъпност през месец февруари мобилен екип от служители на ОДМВР – Плевен посещава населени места в областта.

15 февруари - Населени места към Второ РУ Плевен

Село Ралево - 09.30 часа - кметството на село Ралево; 
Село Ласкар – 10.30 часа - кметството на село Ласкар;
Село Николаево -11.30 часа - клуб на пенсионера в село Николаево.