Областната епизоотична комисия прие превантивни мерки във връзка с африканската чума по свинете

На територията на област Плевен няма случай на Африканска чума по свинете, категорични бяха от БАБХ

Общинските епизоотични комисии имат срок от една седмица, за да проведат заседания във връзка със заболяването Африканската чума по свинете. Това реши днес областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова. Поводът за свикването й бе констатиран случай на заболяването в землището на кв. Повеляново, гр. Девня, област Варна.

На територията на област Плевен няма случай на Африканска чума по свинете, категорични бяха от БАБХ. На заседанието на областната епизоотична комисия бяха приети превантивни мерки за недопускане на заболяването с оглед актуалната епизоотична обстановка. Те касаят свиневъдни промишлени и тип „А” обекти с доказана биосигурност и свиневъдни обекти от т.нар. тип „заден двор”.

В първата категория обекти е задължително отглеждане на свинете в затворени помещения, контрол на всички моторни превозни средства на входа на фермата, дезинфекции, отразяване във входящ дневник на превозното средство, както и на влизащи и излизащи лица. В свиневъдни промишлени и тип „А” обекти с доказана биосигурност не се допускат лица, които са били в контакт с диви свине, прави се пълен ежедневен контрол и проверка за здравословното състояние на свине от обслужващ ветеринарен лекар. Фуражът се съхранява в затворени помещения и се осъществява контрол на внесения фураж. Стриктно се извършват дезинфекциите при освобождаване на помещенията. При евентуално съмнение за заболяването има изрично задължение да се информира обслужващия ветеринарен лекар към ОДБХ – Плевен.

Особено внимание трябва да се обърне на свиневъдните обекти от т.нар. тип „заден двор”, призова д-р Иван Йорданов – директор на ОДБХ – Плевен. Мерките, които са разписани за този вид обекти са абсолютно задължителни. Кметовете на общини и населени места следва да осъществяват контрол върху нерегламентираното отглеждане на свине. Животните трябва да бъдат в затворени помещения и да не се допуска свободното им движение по пътища, пасища и бунища. Много важно е фуражът  да се съхранява в затворени помещения. Стопаните не трябва да имат контакт с диви свине и месо от отстреляни диви прасета, предвиждат още мерките. Наред с това всички стопани, отглеждащи свине за лични нужди трябва да имат сключен договор с регистрирани ветеринарни лекари и да изпълняват изискванията на българското законодателство. От ключово значение е биосигурността по време на лов. Важно е да се осъществява и полицейски контрол върху незаконната търговия и превоз на свине, предвиждат мерките във връзка със заболяването африканска чума по свинете.

Новото, което касае ловците е, че отпадат преференциалните цени за изследване на месото на отстреляните диви прасета след края на ловния сезон, но задължението да се осъществява такъв контрол на месото и съхраняването на труповете до излизането на лабораторните резултати остава в сила, подчерта д-р Иван Йорданов.

Всички общински кметове на територията на област Плевен своевременно ще бъдат информирани за решенията на областната епизоотична комисия.