26 фирми внедриха иновации в област Плевен с подкрепата на ОП "Иновации и конкурентоспособност"

В цялата страна се изпълняват 152 проекта, от които 78 са в Северозападна България

31 фирми са сключили договори за безвъзмездна финансова помощ за внедряване на иновативни решения и са посочили област Плевен като място за изпълнение на проектите си. Общата стойност на подпомагането възлиза на 23 755 403 лв. и се предоставя от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. В цялата страна се изпълняват 152 проекта, от които 78 са в Северозападна България, съобщават от ОИЦ - Плевен.

Работата по 26 от проектите в област Плевен вече е приключена. Експертите от Областния информационен център посетиха някои от заключителните информационни събития.

През юли „ВиЕмЛабс” ООД представи пред плевенската общественост предизвикателствата при реализацията на проекта „Honest Survey“, за който получават почти един милион лева безвъзмездно. Резултатът е иновативно компютърно и мобилно решение за маркетинг и емпирични социологически изследвания, което според представителите на фирмата е изключително лесно за внедряване при ниски разходи, адаптивно и с много добра надеждност на информацията. Предстои да го тестват в реална среда в туристическия бизнес.

Информационен ден през юли организира и плевенското предприятие АЛУКОМ ООД, което към момента осигурява работа за 160 човека. 116 от тях са заети в производството. Европейските средства в размер на 1 310 991 лв. ръководството инвестира в реализацията на съвместна разработка с Института по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ при БАН. Новото оборудване гарантира по-добро качество на крайния продукт, по-малко брак, засилен контрол на входа и на изхода на производствения процес. Това означава сигурност за клиентите извън България, според изпълнителния директор Искрен Николов, и разширяване на международните пазари. Внедряването на иновативния процес води и до отпадане на част от ръчната работа, по-малко физически труд, по-малко операции – това е прекият ефект върху работещите в производството. „Предизвикателство за нас беше спазването на сроковете. Внедряването на нов процес е малко по-сложно, но е постижимо“ – сподели още Искрен Николов и допълни, че продължават с проектите. Предприятието работи и по повишаване на енергийната ефективност отново с подкрепата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и по подобряване на условията на труд, подпомогнати от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“.