Общината с телефони за подаване на сигнали във връзка с обявеното бедствено положение

Засегнатите от вчерашната буря райони са много

За подаване на сигнали във връзка с обявеното бедствено положение в общината са на разположение следните телефони: