Уникална робот-асистирана операция извърши мултидисциплинарен екип от хирурзи в Плевен

Оперираха 70-годишна пациентка с напреднал рак на правото черво

С уникална робот-асистирана операция от мултидисциплинарен екип от хирурзи беше оперирана 70-годишна пациентка с напреднал рак на правото черво. Успешната интервенция е извършена с роботизираната система Да Винчи от екипа по онкогинекология на чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, съвместно с екипа по обща хирургия на проф. д-р Ташко Делийски. Иновативното в извършената операция е, че част от нея е симулирана предоперативно на 3D медицинската маса за виртуални дисекции. На нея хирурзите са изучили анатомичните съдови вариетети на пациентката, дискутирайки най-подходящите входове за ръцете на роботизираната система в коремната кухина, за да се осигури оптималната й позиция за балансирана работа на двата екипа. Подобен тип операции все още се извършват предимно чрез отворена хирургия, което води до голяма травма за пациента. Уникалната мултидисциплинарна операция на плевенските хирургични екипи е първата по рода си в България, а опитът в световен мащаб при осъществяването на подобни сложни операции чрез роботизирани системи е все още минимален.

Проф. Горчев коментира сложната операция така: “След клинично обсъждане на случая от екипите от хирурзи и гинеколози, взехме решение за извършване на тази изключително сложна операция с роботизираната система da Vinci Si, при която едновременно да се отстранят правото черво и матката на пациентката, т.н. задна тазова екзантерация. Като в същото време, да се възстанови чревния тракт с ултраниска шевна линия на дебелото и правото черво.”

В конкретния случай при оперираната 70-годишна пациентка е следван съвременния протокол за бързо възстановяване след прилагане на минимално инвазивна хирургия: ранно раздвижване, захранване, липса на опиати за обезболяване и др. Предимствата за пациента при извършване на подобен тип мултидисциплинарни робот-асистирани интервенции са значително намаляване на травмата по време на операция, по-бързо възстановяване и по-нисък процент на усложнения. Все още единични центрове прилагат подобен тип хирургия при пациенти с такава клинична диагноза и ситуация. Наличието в Медицински университет - Плевен на три обучени и работещи екипа по роботизирана хирургия –гинекологичен, хирургичен и урологичен - е отлична предпоставка за успешното извършване на тези иновативни мултидисциплинарни операции.