По ОПРР ще се рехабилитират 9,5 км от път ІІI-306 Червен бряг - Чомаковци (Снимки)

Основно ще бъдат ремонтирани мостовите съоръжения над р. Златна Панега в Червен бряг и над р. Бриша в с. Чомаковци

Започна рехабилитацията на близо 9,5 км от път ІІI-306 Червен бряг - Чомаковци, информираха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". Третокласният път е основна комуникационна връзка между областите Плевен и Ловеч и осигурява бърз достъп до автомагистрала „Хемус“ и фериботния комплекс Оряхово - Бекет. Участъкът, който основно ще се ремонтира е включен в лот 17 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

На символичната първа копка присъстваха кметът на Червен бряг инж. Даниел Вълов, директорът на дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ в Агенция „Пътна инфраструктура“ Николина Чапанова, директорът на Областно пътно управление - Плевен инж. Ивайло Денчев, представители на строителя, надзора и др. Отсечката преминава през град Червен бряг и село Чомаковци.

Предвиждаме подмяна на пътната настилка на целия участък, подобряване на отводняването, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи, каза Николина Чапанова. Ще бъде подменена и 700 метра от паважната настилка на ул. „14-ти септември“ в Червен бряг, която съвпада с пътната отсечка, която ще рехабилитираме, добави г-жа Чапанова. Основно ще бъдат ремонтирани мостовите съоръжения над р. Златна Панега в Червен бряг и над р. Бриша в с. Чомаковци. На входа на Чомаковци при 17-ти км на третокласния път на мястото на съществуващото съоръжение ще бъде изграден нов мост над река Искър.

През 2013 г. по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ основно ремонтира 26 км от третокласния път. С рехабилитацията на 9,5-километровия участък, който започват днес, основно ще бъдат обновени общо 36 км от третокласния път III-306 Луковит - Червен бряг - Чомаковци – Кнежа, подчерта Чапанова.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 17 е „ВИАГРУП” ЕООД. Стойността на договора им е 7 492 978,45 лв. с ДДС. Строителният надзор ще бъде осъществен от „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. Техният договор е за 142 636,80 лв. с ДДС. Авторският надзор е възложен на “ВИА ПЛАН” ЕООД. Договорът им е за 1 598,40 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на обекта е 15 месеца. Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0017 Лот 17 „Път ІІI-306 Червен бряг - Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9.492 км, област Плеве