Полицията в Плевен предприе мерки за подобряване на безопасността на движението в празничните дни

Осигурени са полицейски сили и пътните отсечки на автомагистралите и главните пътища, които обичайно са натоварени

В ОДМВР – Плевен е създадена организация за обезпечаването на обществения ред, сигурността, пожарната безопасност и защита на населението по време на честванията на националния празник 3-ти март и свързаните с него почивни дни.  Организирано е своевременно получаване на информация за местата и характера на провежданите мероприятия, свързани с честванията и публичните изяви. За целта са проведени срещи с органите на местната власт за предприемането на съвместни мерки по опазването на обществения ред и сигурност при провеждане на мероприятията.
Проведени са срещи с ръководителите на лица, извършващи частна охранителна дейност в местата, където се очаква да се състоят празничните мероприятия, с цел подобряване на бдителността и пропусквателния режим в охраняваните от тях обекти и своевременен обмен на информация с териториалните полицейски структури. Предприети са мерки за опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението по пътищата и ще има осигурено полицейско присъствие в районите около обектите.

Съобразно изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ще се завиши контролът при транспортирането, законната употреба и съхранението на взривни вещества, огнестрелно оръжие, боеприпаси и пиротехнически средства за недопускане на инциденти.

Създадена е организация за опазването на обществения ред преди, по време и след празниците във районите на жп гари и автогари, предвид интензивното придвижване на пътници.

За дните с очаквана най-висока интензивност на движението: 3 март – между 10 часа и 14 часа, 5 март – между 14 часа и 20 часа е прецизирана разстановката на силите и средствата с цел осигуряване на активно полицейско присъствие на входно-изходните артерии на големите населени места за регулиране, подпомагане и контрол на автомобилния поток. Ще бъдат осигурени с полицейски сили и пътните отсечки на автомагистралите и главните пътища, които обичайно са натоварени, в районите на участъци с концентрация на ПТП и на участъци с въведена временна организация на движението. Осъществен е контакт с териториалните структури на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за осигуряване на съвместен контрол по спазване на забраната за движение по участъци от републиканската пътна мрежа на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с допустима максимална маса над 12 тона, включително със състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника в последния почивен ден – понеделник – 5 март.

Ръководството на ОДМВР – Плевен пожелана спокойни и щастливи празници и почивни дни!