Започна прием на творби за детската изложба към Международно изложение "Пчеларство – Плевен 2018"

За най-добрите отличени творби са предвидени награди

От 8 до 11 февруари 2018 в Плевен ще се проведе традиционното Mеждународно изложение – договаряне "Пчеларство – Плевен 2018". То се организира от “Партнерс експо” ООД и Областен пчеларски съюз – Плевен под патронажа на Областна администрация – Плевен и Министерство на земеделието и храните.

По традиция, по време на изложението ще бъде аранжирана тематична детска изложба "Пчеларството – екология и плодородие, пчелният мед – здраве и дълголетие”, информират на специално създадената за конкурса страница във Фейсбук.

За целта "Партнерс Eкспо" ООД и Областен пчеларски съюз – Плевен обявяват Mеждународен конкурс за детска рисунка и пластика/приложно изкусво на горепосочената тема. Възрастовите групи са 3 до 5 год., от 6 до 12 год. (вкл.); от 13 до 16 год. (вкл.). Всяко дете може да участва максимум с 2 рисунки /масло, темпера,акварел/ и 1 пластика или произведение приложно изкуство. Творбите се представят до 04.02.2018 год. в офиса на “Партнерс Експо” ООД – България, 5800 Плевен, пл. "Възраждане" 1, стая 325.

На гърба на всяка рисунка трябва да са написани – три имена, възраст, град, адрес, телефон за връзка, школа,кръжок,читалище/учебно заведение.

В последното издание на конкурса – през 2017 в конкурса се включиха млади художница от повече от 40 арт-школи и кръжоци към читалища, училища, детски и младежки центрове от различни български градове. Традиционни участници са деца от Сърбия, Македония, Румъния, Молдова, Белaрус, Испания.

Жури от специалисти и представители на организаторите ще оцени постъпилите творби и ще подбере рисунките и и другите произведения, които ще участват в изложбата съпътстваща форума. Заседанието на журито ще се състои на 5 февруари, 2018 г., а на 6.02. всички отличени деца ще бъдат уведомени.

За най-добрите отличени творби са предвидени награди – грамоти и пчелен мед осигурени съответно от "Партнерс експо" ООД и от Областния пчеларски съюз – Плевен.

Наградите ще бъдат връчени на церемония по време на изложението, 11 февруари, неделя.