Богата съпътстваща програма на Международното изложение "Пчеларство Плевен 2017"

Събитието преминава под патронажа на Министерство на земеделието и храните и Областния управител на област Плевен

От 9 до 12 февруари в Плевен ще се проведе XV-то Mеждународно изложение – договаряне “Пчеларство – Плевен 2017”. Изложението се организира от “Партнерс експо” ООД и Областен пчеларски съюз – Плевен под патронажа на Областна администрация – Плевен и Министерство на земеделието и горите.

Заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Георги Желязков ще присъства на откриването днес, а ето какво включва съпътстващата програма на изложението:

09 февруари 2017 /четвъртък/

10:00ч. -  Откриване на изложението

10:30 ч. -  Пресконференция на организатори и официални лица

12:00 ч. - Представяне на новорегистрирания ВМП против вароатозата Апи-Биохал.

Лектор:  д-р  Джанфранко Кадеду, Лаборатория “Chemical Life” Вигонза, Италия

Организатор: Евротом, Сърбия

13:00 ч. - Професионално пчеларство с кошер Фарар.

Лектор: Валери Йорданов

Paradise Honey - Плевен

14:00 ч. - Представяне дейността на  Спектромед  ЕООД

Лектор: д-р Методи Ботровлиев

15:00 ч. - Стратегия за опазване на основните опрашители в природата – пчелите и за устойчиво развитие на пчеларството  

Лектор: инж. Илия Цонев,

Конфедерацията на българските пчелари

15:30 ч. - Оценка на екосистемните услуги и опрашването в подкрепа на продоволственото осигуряване чрез иновативен подход, наречен Плащания за екосистемни услуги 

Лектор: Лора Жебрил, WWF - България

16.00 ч. - За протеиновото хранене на пчелите в периоди извън медосбора.

Лектор: Янко Янев

10 февруари 2017 /петък/

10:00 ч. - Перспективи пред българския биологичен и конвенционален мед през 2017 г.

Лектор и модератор: Владимир Русев

10:30 ч. - Качество, контрол и изисквания към биологичния и конвенционалния мед спрямо европейските стандарти

Лектор: Радослав Петров

Организатор:  Йот Ги Вал България ЕООД

11:00 ч. - Практическо приложение на храните за пчели Апифонда и Апийнверт. 

Презентация на предлаганите продукти от АПИССЕЛЕК ЕООД-  хранителни добавки: Вит Амино Вийс плюс, Вит Амино Вийс, Вита Бий и Вита Бий- Паста /протеинов заместите/ Нов продукт.

Организатор:  Аписелект Кисови ЕООД

Лектор: Калоян Кисов

12:00 ч. - Програми за развитие на пчеларството

Лектори: от ДФ „Земеделие“

13:00 ч. -  Нови тенденции при хранене на пчелите

Лектор:  д-р Педро Диаз Молинс

Университет на Мурсия, Испания

Организатор: Ибер Трак Трейд ЕООД – България

14:00 ч. - "Съвременно пчеларство - най-добрия начин на  лечение на вароатозата и всичко,  което трябва за един силен, здрав кошер ".

Лектор:  Martin Hintersteiner PhD

(д-р Мартин Хинтерщейнер)

BeeVital GmbH Austria

15:00 ч. - Блок - Биологично пчеларство.Организации на производителите.

Лектор:Петко Симеонов

Организатор: СБП

11 февруари 2017 /събота/

10:00 ч. - Конкретизиране на някои изисквания при преработката и съхранението на биологично произведените пчелен мед и пчелен прашец.

Лектор: доц. д-р вмн Динко Динков

Ветеринарномедицински факултет,

Тракийски университет, Стара Загора,

 Организатор: ОПС - Плевен

11:00 ч. - Проучване съдържанието на лизоцим и общ белтък в хемолимфата на пчели (Apis mellifera L.) от семейства с различна проява на хигиенно поведение

Лектор: проф. Ив. Желязкова

Тракийски университет, Стара Загора

12:00 ч. - Интегриран подход в борбата срещу вароатозата.

Лектор: д-р Илиян Гечев, двм, главен експерт в Център за оценка на риска по хранителната верига

13:00 ч. - Откриване на спори на NOSEMA SPP. и АКАРИ (VARROA DESTRUCTOR) в пчелни проби от различни области на България

Лектор: проф. д-р на вмн Калинка Гургулова- НДНИВМИ – София

14:00 ч. - Представяне на Апимондия - 2017  

Лектор: Ziya Sahin- Президент на Турския пчеларски съюз

15:00 ч. - Ефективни и лесни за употреба нуклеуси при производството на майките в малките пчелини.

Лектор: доц.Пламен Христов – Институт по животновъдни науки, Костинброд

12 февруари 2017 /неделя/

11:00 ч. - Официално награждаване на децата отличени в конкурса „Пчеларството – екология и плодородие, пчелния мед – здраве и дълголетие“.

- Награждаване на отличените във фотоконкурса на пчеларска тематика

12:00 ч. - Официално награждаване на участниците в изложението. Връчване на приза „Най-проспериращ млад пчелар на България през 2016 г.”(Съвместно с фондация „Еврика“).

12:30 ч. Заключителна пресконференция на наградените фирми и пчелари

Зала: Търговски център „Маниа Тауър