XV-та национална научна сесия за студенти и преподаватели провежда Медицински колеж към МУ-Плевен

Ще вземат участие общо 80 студенти и преподаватели

По традиция в първата седмица на месец октомври се провежда Национална научна сесия за студенти и преподаватели, организирана от Медицински колеж към Медицински университет – Плевен. Тази година форумът ще се състои  на 05 и 06 октомври 2017 г., а официалното откриване е на 05.10.2017 г. от 13.00 ч. в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния ендоскопски център. То ще включи приветствие от ректора проф. д-р Славчо Томов и от директора на Медицински колеж доц. д-р Евгения Бързашка. След приветствията доц. Искра Петкова ще изнесе пленарен доклад на тема: „Методи за стимулиране и активизиране формирането и развитието на професионални компетенции в процеса на обучение на студентите“.

В Петнадесетата национална научна сесия ще вземат участие общо 80 студенти и преподаватели от специалностите „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“ и „Социални дейности“ на Медицински колеж, от Факултет «Здравни грижи», както и от други висши училища в страната: Медицински университет – София; Медицински колеж «Йорданка Филаретова» към Медицински университет – София; Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив; Медицински колеж към Медицински университет «Проф. д-р Параскев Стоянов» – Варна; Великотърновски университ «Св. св. Кирил и Методий»; Педагогически колеж – Плевен към Великотърновски университ «Св. св. Кирил и Методий» и Стопанска академия «Димитър Ценов» – Свищов.

Със свои разработки, съвместно със студенти и преподаватели, в научната сесия ще участват и медицински специалисти от Клиниката  по съдова хирургия към ВМА-София. През двата дни на форума ще бъдат изнесени общо 34 доклада, разпределени в три секции: Медико-диагностични изследвания, Фармацевтични грижи и Социални дейности.